La protecció de les mascaretes varia segons la tipologia i com les fem servir. Encara que són habituals des de l'inici de la pandèmia, amb la sisena onada de la covid-19 registrada al país i el retorn a l'obligatorietat, el seu ús s'ha intensificat. Per resoldre una de les preguntes més freqüents, la Conferència Americana d'Higienistes Industrials Governamentals ha elaborat un quadre amb una estimació dels temps necessaris perquè hi hagi contagis en cas d'exposició amb positius per covid, basant-se en dades dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC).

Les dades orientatives recopilades per l'associació americana apunten que la situació on el contagi és més probable és quan un negatiu se situa a menys de dos metres d'un positiu i cap dels dos porta mascareta. La persona que fins al contacte era negativa, necessitarà 15 minuts per contagiar-se.

Si ambdues persones porten mascaretes de roba, el contagi es podria produir, aproximadament, en 27 minuts. Si el positiu la porta, pot transmetre el virus en 20 minuts a una persona sense mascareta. En cas de la situació inversa, els minuts d'exposició són els mateixos.

Si tant el positiu com el negatiu porten mascaretes quirúrgiques, el virus es podria transmetre en 1 hora. Si el contagiat en porta, trigarà mitja hora a transmetre el virus. Si, la situació es dona a la inversa, els temps es mantenen.

Les autofiltrants, les que més protegeixen

Les mascaretes autofiltrants o EPI, com les FFP2 o N95, ofereixen una protecció molt alta a la persona que la porta i al seu entorn. Cal recordar que a Europa, han de seguir la normativa UNE-EN-149 i portar el segell CE. En aquest cas, una mascareta d'aquestes característiques pot atorgar una protecció d'unes 25 hores davant una persona contagiada si ambdues persones porten posada una mascareta d'aquesta tipologia.

Si el positiu no la porta, la persona que s'hi exposa podria estar-hi a menys de 2 metres durant 2 hores i mitja per contagiar-se. Si és al revés, el temps de contacte sense transmissió continua sent el mateix.

Encara que aquests temps són orientatius, evidencien la importància de portar una mascareta apropiada per reduir l'exposició a la covid. És clau ajustar-la bé a la cara, evitant l'entrada d'aire. També cal manipular-la amb les mans netes, per evitar contaminar-la.

Quan l'he de portar?

És obligatòria per persones majors de 6 anys en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic. També és necessària al transport públic. Les persones amb dificultats respiratòries n'estan exemptes si ell seu us pot dificultar aquesta patologia, segons indica la Generalitat de Catalunya.