Les persones amb nivells més alts de cèl·lules T procedents dels coronavirus que causen els refredats comuns tenen menys probabilitats d’infectar-se amb el SARS-CoV-2, segons un nou estudi publicat a la revista científica ‘Nature Communications’ i dirigit per investigadors de l’Imperial College de Londres (Regne Unit).

Si bé estudis anteriors han demostrat que les cèl·lules T induïdes per altres coronavirus poden reconèixer la covid-19, aquesta investigació examina per primera vegada com la presència d’aquestes cèl·lules T en el moment de l’exposició al SARS-CoV-2 influeix en el fet que algú s’infecti.

Els investigadors també afirmen que les seves troballes proporcionen un model per a una vacuna universal de segona generació que podria prevenir la infecció per les variants actuals i futures del SARS-CoV-2, incloent-hi l’òmicron.

La importància de la vacuna

«L’exposició al virus del SARS-CoV-2 no sempre dona lloc a la infecció, i hem volgut entendre per què. Hem descobert que els alts nivells de cèl·lules T preexistents, creades per l’organisme quan s’infecta amb altres coronavirus humans com el refredat comú, poden protegir contra la infecció amb el virus de la covid. Tot i que es tracta d’un descobriment important, és només una forma de protecció, i m’agradaria remarcar que la millor manera de protegir-se contra la covid és estar completament vacunat, incloent-hi la dosi de reforç», ha comentat la doctora Rhia Kundu, primera autora de l’estudi, de l’Institut Nacional del Cor i els Pulmons de l’Imperial College de Londres.

L’estudi va començar el setembre del 2020, quan la majoria de les persones al Regne Unit no s’havien infectat ni vacunat contra el SARS-CoV-2. Va incloure 52 persones que vivien amb algú amb una infecció de SARS-CoV-2 confirmada per PCR i que, per tant, havien estat exposades al virus. Els participants es van sotmetre a proves de PCR al principi i 4 i 7 dies després, per determinar si havien desenvolupat una infecció.

L’estudi va començar el setembre del 2020, quan la majoria de les persones al Regne Unit no s’havien infectat ni vacunat contra el SARS-CoV-2

Van prendre mostres de sang dels 52 participants entre un i sis dies després que s’exposessin al virus. Això va permetre als investigadors analitzar els nivells de cèl·lules T preexistents induïdes per infeccions prèvies de coronavirus del refredat comú que també reconeixen de manera creuada les proteïnes del SARS-CoV-2.

Els investigadors van descobrir que hi havia nivells significativament més alts d’aquestes cèl·lules T de reacció creuada en les 26 persones que no es van infectar, en comparació amb les 26 que sí que es van infectar. Aquestes cèl·lules T es van dirigir a les proteïnes internes del virus del SRAS-CoV-2, en lloc de la proteïna de l’espiga de la superfície del virus, per protegir-se de la infecció.

Resposta immunitària

Les vacunes actuals no indueixen una resposta immunitària a aquestes proteïnes internes. Els investigadors afirmen que, juntament amb les eficaces vacunes contra la proteïna de l’espiga que ja existeixen, aquestes proteïnes internes ofereixen una nova diana vacunal que podria proporcionar una protecció duradora, ja que les respostes de les cèl·lules T persisteixen durant més temps que les respostes dels anticossos, que disminueixen al cap de pocs mesos de la vacunació.

«El nostre estudi proporciona la prova més clara fins ara que les cèl·lules T induïdes pels coronavirus del refredat comú exerceixen un paper protector contra la infecció pel SARS-CoV-2. Aquestes cèl·lules T proporcionen protecció atacant les proteïnes de l’interior del virus, en lloc de la proteïna de pic de la seva superfície. La proteïna espiga està sotmesa a una intensa pressió immunitària per part dels anticossos induïts per la vacuna, fet que impulsa l’evolució dels mutants d’escapament de la vacuna.

En canvi, les proteïnes internes a les quals es dirigeixen les cèl·lules T protectores que hem identificat canvien molt menys. En conseqüència, estan molt conservades entre les diferents variants del SARS-CoV-2, incloent-hi l’òmicron. Per tant, les noves vacunes que incloguin aquestes proteïnes internes conservades induirien respostes de cèl·lules T àmpliament protectores que haurien de protegir contra les variants actuals i futures del SARS-CoV-2», rebla el professor Ajit Lalvani, autor principal de l’estudi.