Una investigació liderada per neuroradiòlegs de l'Hospital de Bellvitge, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i l'IDIBELL ha permès desenvolupar una tècnica per extirpar tumors cerebrals sense afectar l'àrea del llenguatge del cervell. La preservació d'aquesta zona durant la cirurgia es considera un factor "essencial" per evitar dèficits neurològics permanents i té un impacte important en la qualitat de vida del pacient. L'estudi s'ha fet en el marc d’un programa d’aplicació de tècniques avançades de ressonància magnètica i s'ha centrat en el fascicle front-occipital inferior, en el seu recorregut a través del lòbul temporal, que juga un paper fonamental en la semàntica i en el processament ortogràfic del llenguatge.

A partir de l'anomenada tècnica del 'tensor de difusió', els professionals poden precisar millor el grau tumoral i la localització del mateix per no afectar el fascicle front-occipital inferior. Del contrari, el pacient podria arribar a deformar o substituir paraules durant el discurs. “Els cirurgians podran identificar de forma sistematitzada i no invasiva aquest fascicle, ajudant a definir amb precisió els límits de la resecció tumoral”, explica la doctora Àngels Camins, líder del projecte.

L’Hospital Universitari de Bellvitge va iniciar els estudis funcionals del llenguatge mitjançant ressonància magnètica fa uns dotze anys, amb l’objectiu de portar a terme la millor planificació prequirúrgica possible en pacients amb tumors i malformacions vasculars amb alt risc de patir dèficits postoperatoris.

En aquest tipus d’estudis, s’obtenen les imatges alhora que el pacient executa una tasca especifica del llenguatge i s’identifica així en quin lloc exacte del seu còrtex cerebral es produeix aquesta activitat. Aquestes imatges es complementen amb les del tensor de difusió, que proporciona informació sobre les fibres o tractes cerebrals que connecten les àrees corticals obtingudes a la ressonància magnètica funcional.