Científics de la Facultat de Medicina Lewis Katz de la Universitat de Temple (LKSOM), a Filadèlfia (Estats Units), han provat que l'oli d'oliva verge extra (OOVE), un superaliment ric en antioxidants protectors de cèl·lules i conegut pels seus múltiples beneficis per a la salut, especialment contra l'envelliment i les malalties cardiovasculars, preserva la memòria i protegeix el cervell contra la malaltia d'Alzheimer.

En un nou estudi en ratolins publicat en línia a la revista 'Aging Cell', els científics de LKSOM mostren que un altre grup de malalties relacionades amb l'envelliment es pot afegir a aquesta llista: les tauopaties, que es caracteritzen per l'acumulació gradual d'una forma anormal d'una proteïna anomenada tau al cervell. Aquest procés condueix a una disminució de la funció mental o demència. Les troballes són les primeres a suggerir que l'OOVE es pot defensar contra un tipus específic de deteriorament mental relacionat amb la taupatia coneguda com a demència frontotemporal.

La malaltia d'Alzheimer és en si mateixa una forma de demència. Afecta principalment l'hipocamp, el centre d'emmagatzematge de memòria al cervell. La demència frontotemporal afecta les àrees del cervell a prop del front i les orelles. Els símptomes generalment sorgeixen entre les edats de 40 i 65 anys i inclouen canvis en la personalitat i el comportament, dificultats amb el llenguatge i l'escriptura, i un deteriorament eventual de la memòria i la capacitat d'aprendre de l'experiència prèvia.

L'investigador principal, Domenico Praticò, president de la Fundació North Star per a la Investigació de l'Alzheimer, professor als Departaments de Farmacologia i Microbiologia i director del Centre d'Alzheimer a Temple a LKSOM, descriu el nou treball com el subministrament d'una altra peça en la història per evitar el deteriorament cognitiu i protegir les unions on les neurones s'uneixen per intercanviar informació, cosa que es coneix com a sinapsi.

"L'OOVE ha format part de la dieta humana durant molt de temps i té molts beneficis per a la salut, per raons que encara no entenem completament -admet-. La constatació que l'OOVE pot protegir el cervell contra les diferents formes de demència ens dóna l'oportunitat d'aprendre més sobre els mecanismes a través dels quals actua per donar suport a la salut del cervell”.

L'oli protegeix del deteriorament de l'aprenentatge

En treballs previs utilitzant un model de ratolí en què els animals estaven destinats a desenvolupar la malaltia d'Alzheimer, l'equip del doctor Praticò va demostrar que l'OOVE subministrat a la dieta protegia els ratolins joves de la memòria i el deteriorament de l'aprenentatge a mida que envellien. En particular, quan els investigadors van observar el teixit cerebral de ratolins alimentats amb OOVE, no van veure característiques típiques del deteriorament cognitiu, especialment plaques amiloides, proteïnes que engloben les vies de comunicació entre les neurones al cervell.

El nou estudi de l'equip mostra que el mateix passa en el cas dels ratolins dissenyats per desenvolupar tauopatia. En aquests ratolins, la proteïna tau normal es torna defectuosa i s'acumula al cervell, formant dipòsits de tau nocius, també anomenats embolics. Els dipòsits de tau, similars a les plaques amiloides en la malaltia d'Alzheimer, bloquegen la comunicació neuronal i, per tant, deterioren el pensament i la memòria, cosa que provoca demència frontotemporal.

Als ratolins tau se'ls va imposar una dieta suplementada amb OOVE a una edat primerenca, comparable a aproximadament 30 o 40 anys en humans. Sis mesos després, quan els ratolins eren equivalents a 60 anys en humans, propensos a la tauopatia van experimentar una reducció del 60 per cent en els dipòsits de tau nocius, en comparació dels companys de ventrada que no van ser alimentats amb AOVE. Els animals a la dieta d'OOVE també van obtenir millors resultats en les proves de memòria i aprenentatge que els animals privats d'OOVE.

Quan el doctor Praticò i els seus col·legues van examinar el teixit cerebral de ratolins alimentats amb OOVE, van descobrir que la funció cerebral millorada probablement va ser causada per una funció de sinapsi més saludable, que alhora es va associar amb nivells més grans del normal d'una proteïna coneguda com a complexina-1. Se sap que la complexina-1 té un paper fonamental en el manteniment de sinapsis saludables.

L'equip investigador ara planteja explorar què passa quan l'OOVE s'alimenta a animals grans que han començat a desenvolupar dipòsits de tau i signes de deteriorament cognitiu, cosa que reflecteix més de prop l'escenari clínic en humans. "Estem particularment interessats a saber si l'OOVE pot revertir el mal de la tau i, en última instància, tractar la tauopatia en ratolins més grans", conclou el doctor Praticò.