El Govern ha presentat la guia Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut, un document que vol prevenir un ús inadequat o excessiu de les tecnologies digitals per part d’infants i joves. L’objectiu és que la guia sigui una eina d’acompanyament a les famílies, docents i educadors i es converteixi en un referent, segons explica Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, que ha coordinat l’elaboració de la guia, en què hi han participat els departaments de Salut, Drets Socials i Educació.

A grans trets, el document fa èmfasi en la identitat digital, les relacions amb la xarxa i el possible mal ús i dependència d’eines digitals. També parla de l’acompanyament digital, els riscos vinculats al mal ús i inclou un apartat dedicat a la privacitat, la seguretat i els drets digitals. Per acabar, incorpora recomanacions i recursos sobre l’ús de dispositius electrònics i les pantalles.

Riscos i trastorns

Alexis Serra Rovira, secretari d’Infància, Adolescència i Joventut, assegura que és una guia que era «molt necessària» per l’impacte que té l’univers digital en la població infantil i juvenil i espera que ajudi professionals de l’educació i famílies en un món de transformació digital que ofereix oportunitats però també riscos. En aquest sentit, recorda que segons l’OMS la meitat dels trastorns mentals apareixen abans dels 14 anys.

Joan Colom, subdirector general d’Addiccions del Departament de Salut, afegeix que la irrupció extraordinària de les noves tecnologies en la població més jove té «grans riscos» per a les relacions amb les pròpies xarxes o l’ús compulsiu d’Internet, videojocs o jocs amb apostes. «El que ens preocupa és precisament un mal ús, un ús excessiu o problemàtic i el que pretén la guia és enfocar quins elements tenim per fer-hi front».

La guia, que està disponible online, recull quins són els principals fenòmens associats a riscos d’identitat i de relacions socials a les xarxes, entre els quals hi ha el ciberassetjament, els missatges ham o la sextorsió.

A banda, també esmenta els perills d’un abús d’internet i les xarxes socials. «En alguns casos, l’ús excessiu dels entorns digitals potencia la construcció d’una falsa identitat basada en com voldria ser la persona, amagant com és en realitat, la qual cosa potencia un comportament social antinatural i permanentment influenciat per l’opinió dels altres», recull la guia.

Segons Colom, l’ús excessiu provoca sobretot situacions d’aïllament, ja que hi ha persones que es tanquen durant hores per connectar-se a Internet o jugar i això provoca la pèrdua de connexió de tot l’entorn i genera un trastorn relacional, possibles depressions posteriors o trastorns d’ansietat.