El consum d'alcohol està molt estès en la societat. Però, a partir de quin moment deixa de ser un costum i passa a ser una conducta de risc? Els experts li posen xifra: 17 begudes amb alcohol a la setmana en el cas de les dones i 28 per als homes.

La darrera Enquesta de Salut de Barcelona 2021 dona dades preocupants: el consum d'alcohol de risc i també el compulsiu s'han doblat entre les dones a la capital catalana respecte al 2016. Fa sis anys, 4 de cada 100 dones i 9 de cada 100 homes tenien un consum de risc. El 2021, eren ja 8 de cada 100 dones i 14 de cada 100 homes.

Com es compten les unitats d'alcohol?

Es considera una consumició: una cervesa, una copa de vi, un cigaló o un xarrup.

Una consumició de licor, una copa de whisky o un combinat equivalen a dues unitats.

Per saber si s'està fent un consum de risc, cal sumar tot l'alcohol que s'ingereix durant una setmana i no pot passar les 17 unitats en les dones i les 28 en els homes.

Salut atribueix el 4,23% de les morts a Catalunya al consum d'alcohol

El Departament de Salut atribueix a l'alcohol el 4,23% de les morts a Catalunya. Es tracta, afirma la mateixa font, de la substància psicoactiva més consumida al país. L'any 2021 hi va haver 5.877 inicis de tractament motivats per l'alcohol, el 43,8% del total per addiccions a substàncies. Salut calcula que el 2019 la mitjana anual de consum era d'11 litres d'alcohol pur per major de 15 anys. Per sexes, els homes en van prendre de 16 litres, pels 6 de les dones. Salut ha fet públiques les xifres coincidint amb la presentació de la campanya 'Per una bona salut emocional, menys alcohol és millor', que té l'objectiu de conscienciar de l'addicció i els problemes psicosocials i de salut que genera el consum d'aquesta substància.

Les mitjanes de consum anual catalanes són superiors a les europees, segons subratlla el departament, que cita les xifres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest organisme calcula consums de 9,5 litres per habitant major de 15 anys (15 litres els homes i 4 les dones).

Segons dades del 2019 i el 2020 de l'enquesta domiciliària sobre alcohol i drogues EDADES, a Catalunya el 8,9% de les persones entre 15 i 64 anys (14,6% en homes i 3% en dones) beuen alcohol cada dia, mentre que un 7,5% no n'ha consumit mai (5% en homes i 10% en dones).

El consum compulsiu també s'ha doblat entre les dones

Consum de risc a banda, el consum compulsiu també s'ha doblat entre les dones barcelonines. Es tracta de persones que es prenen cinc begudes amb alcohol de cop més d'una vegada al mes.

El 2016, 3 de cada 100 dones i 8 de cada 100 homes tenien un consum compulsiu. El 2021 eren 7 de cada 100 dones i 13 de cada 100 homes.

Des de l'Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de Barcelona, recorden que l'alcohol és la primera causa d'inicis de tractament per trastorn de consum de substàncies psicoactives en els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències de Barcelona. Han afegit que el seu abús comporta importants conseqüències tant pels consumidors com pel seu entorn. A Barcelona, el 2021 es van iniciar 613 inicis de tractament en dones i 1.334 en homes, el 54,9% i el 43,5% del total iniciats.

En els darrers anys, tant el nombre d'inicis com l'edat d'inici del tractament s'han mantingut estables. El 2021 va ser de 48 anys tant en homes com en dones.

Coincidint amb la setmana de la sensibilització dels riscos del consum de l'alcohol, l'Agència de Salut Pública (ASPB) ha alertat que l'alcohol és la substància més consumida, tant entre joves com entre adults, i compta amb un consum molta acceptat i sovint banalitzat. Per això, ha posat èmfasi en la importància de la prevenció dels riscos que comporta el seu consum.