El 40% dels pacients diagnosticats amb càncer de pulmó avançat no havien presentat cap símptoma de sospita abans, segons apunta el cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica de Sant Pau. El 85% dels casos es diagnostiquen en fase avançada, quan hi ha poques opcions de curació. El principal factor de risc segueix sent el tabaquisme però hi ha un 15% de casos que apareixen en persones no fumadores i sovint presenten tumors amb alteracions molecurals. Per això, el projecte pilot CASSANDRA, amb participació i liderat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) aposta pels programes de cribratge en les poblacions de més risc.

Diversos estudis europeus i nord americans han demostrat que els programes de cribratge redueixen entre un 20% i un 40% la mortalitat per càncer de pulmó i entre un 7 i un 20% la mortalitat global.

El cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica de Sant Pau, el doctor Juan Carlos Trujillo ha apuntat que el projecte vol anar de la mà de la prevenció primària i fer un cribratge en càncer de pulmó i aquelles malalties associades al tabaquisme amb la participació de més de 10 societats científiques espanyoles, associacions de pacients i de diversos centres assistencials. Actualment, una vintena d'hospitals procedents de fins a 14 comunitats autònomes ja s'hi han adherit.

Cassandra contempla un cribratge de càncer de pulmó anual d’àmbit nacional amb tomografia computeritzada a baixes dosis (TCBD), que és la prova indicada per detectar aquest tumor, però també un programa de deshabituació tabàquica.

Segons dades de la SEPAR, un 34% de la població espanyola fuma. Tot i que l'hàbit s'ha reduït en homes de 50 anys, ha pujat molt entre els joves i actualment està augmentant en dones.

En el cas de l'Hospital de Sant Pau, es fa un abordatge multidisciplinar dels pacients amb càncer de pulmó. Pel que fa a les darrers innovacions, la immunoteràpia és el tractament de primera línia en pacients amb càncer de pulmó avançat i sense contraindicacions, combinada o no amb la quimioteràpia. Aquest tractament també és eficaç tant abans com després de la cirurgia en malaltia localitzada i en malaltia localment avançada després d'un tractament radical de quimioteràpia i radioteràpia.