Les relacions socials són un "factor clau" per al benestar de la gent gran, segons un estudi realitzat en el marc del projecte europeu EMMY (European Welfare Models i Mental Wellbeing a Final Years of Life) per investigadors del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i el CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) per conèixer què fa feliços les persones d’edat avançada. 

Segons informa la UAM, es van formar 24 grups de discussió en què van participar 117 persones més grans de 80 anys d’Espanya, Itàlia, Finlàndia i Noruega amb la finalitat que els convidats més grans expliquessin què els fa feliços. A l’estudi, que ha estat publicat a la revista ‘Ageing & Society Cambridge University Press’, es van classificar les perspectives dels participants en cinc temes: xarxa social afectiva, oportunitats de participació social, suport social, valor de les interaccions socials i connexió. De tots ells, la xarxa social va ser el factor "més important" a tots els països, concretament pel seu "rol de suport i amor recíproc", en al·lusió a la família. 

Segons els autors de l’estudi, s’ha detectat de manera concloent que el fet de fer activitats i voluntariat és un element clau perquè la gent gran sigui feliç. En aquest mateix sentit, els participants a l’estudi van remarcar la importància de "sentir-se útils i actius".

Pel que fa al suport social, l’estudi destaca com els participants nòrdics van donar més importància a sentir-se estimats i atesos, mentre que els mediterranis van explicar sentir-se millor en saber que els seus éssers estimats estan bé i estan feliços, a la qual cosa la UAM destaca que la pròpia felicitat de la gent gran està basada en la dels seus éssers estimats. Igualment, l’estudi apunta que, sobre la qualitat de les relacions, la gent gran dels països mediterranis valora el plaer de relacions harmòniques i sense conflictes, i als països nòrdics subratlla el paper del contacte intergeneracional i els interessos compartits. La UAM detalla que molts dels participants italians i espanyols van comentar sentir por a la solitud i ser abandonats, mentre que, per altra banda, els finlandesos van arribar a assenyalar la part positiva de gaudir de moments en solitud.

L’estudi també revela que els països nòrdics haurien d’apostar per promoure la participació de les persones més grans a la comunitat i a les activitats específiques, mentre els països mediterranis haurien de fer esforços perquè les persones amb edat més avançada mantinguin relacions amb els seus familiars i éssers estimats perquè se sentin agents actius en aquestes relacions. "Les diferències entre els països nòrdics i mediterranis suggereixen la possibilitat d’una influència cultural en la felicitat", conclouen.