L'Hospital de Sant Pau i la Fundació Puigvert han curat una pacient amb anèmia falciforme seleccionant un embrió compatible i realitzant-li un transplantament de medul·la òssia.

Es tracta de la Diama, una nena d'11 anys afectada per aquesta malaltia genètica hereditària, que patia dolor agut als ossos que requerien hospitalitzacions i transfusions freqüents. Els metges van sotmetre la mare de la petita a un procés de fecundació in vitro per crear un embrió a mida que estigués sa i fos compatible genèticament amb la pacient. El naixement de la Sokna, ha fet possible que la seva germana gran, la Diama, pugui fer vida normal.

És el primer cop a l’Estat que s’utilitza aquesta practica reproductiva per curar aquesta patologia.