Un estudi liderat per investigadors de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques ha trobat que combinar la quimioteràpia amb inhibidors de la proteïna beta-catenina elimina en un model animal la resistència al tractament en la leucèmia limfoblàstica aguda de cèl·lules T. Aquesta és una malaltia rara que afecta sobretot pacients en edat pediàtrica. 

El treball també ha permès corroborar que l’acció d’aquesta proteïna pot servir per determinar quins pacients respondran al tractament habitual i quins no. Els investigadors han treballat amb mostres de pacients i han corroborat els resultats obtinguts amb el model en ratolins.

Així, l’estudi confirma el paper determinant de la beta-catenina en la formació de la leucèmia, a casa de la seva acció sobre determinats gens de les cèl·lules implicades. En total han identificat 79 gens implicats. Ara caldrà continuar investigant per determinar quins d’aquests són els més importants com a predictors de resistència al tractament.

La coordinadora del grup de recerca de l’IMIM-Hospital del Mar i autora principal del treball, la doctora Anna Bigas, ha explicat que aquesta firma de gens indica és quins pacients tenen una probabilitat mes gran de no respondre a la quimioteràpia. Davant d’això, els investigadors proposen combinar la quimioteràpia amb inhibidors d’aquesta proteïna, per tal d’aconseguir una millor resposta a la quimioteràpia.

Els resultats en models animals demostren que aquesta combinació fa respondre al tractament els casos en que hi havia resistències a aquest tractament. Els investigadors creuen que aquest abordatge també pot ajudar a l’èxit en aquells pacients que sí responen a la medicació. Es dona la circumstància que ja hi ha en estudi diversos inhibidors de la beta-catenina per tractar altres tumors.

Futur de la recerca

Aquest tipus de leucèmia investigat és més habitual en edat pediàtrica i entre aquests pacients la taxa de supervivència és força alta, d’entre el 80 i el 90%. Però en els casos adults, aquesta cau fins al 50%.

L’estudi ara publicat pot obrir al porta a tenir un indicador de la resposta al tractament per part dels pacients. En aquest sentit, Bigas explica que els investigadors estan mirant ara quins dels gens són més decisius, els més informatius i veure si una reducció d’aqueta firma genètica pot servir per orientar el diagnòstic de la resposta dels pacients a quimioteràpies convencionals.

Els investigadors iniciaran ara estudis amb cèl·lules de pacients humans en ratolins. En cas de refermar les seves conclusions i la seguretat d’aquest abordatge, s’estudiarà la posada en marxa d’un assaig clínic en humans combinant quimioteràpia i inhibidors de la beta-catenina.

En aquest treball també hi han col·laborat investigadors de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La recerca s’ha publicat a la revista ‘EMBO Molecular Medicine’.