Els pacients que esperen una visita a l’especialista o una prova diagnòstica a Catalunya han pujat en l’últim any, segons dades de Salut consultades per l’ACN. El gener del 2022, 406.363 persones estaven pendents que els visités l’especialista mentre que el desembre eren 461.031. Els pacients que esperen una prova diagnòstica han passat de 161.626 a 175.005. En algunes consultes o proves, tot i que les llistes augmenten, el temps d’espera baixa, com és el cas de les mamografies: hi ha més pacients però esperen menys dies de mitjana. Les llistes per a una cirurgia cardíaca es redueixen mentre que, en càncer, hi ha diverses situacions: hi ha menys pacients pendents d’una operació de còlon o de mama, però més per neoplàsia a la pell o de pulmó.

Les llistes d’espera són una de les principals preocupacions del sistema sanitari després que augmentessin per les retallades el 2011 i ara per l’impacte de la covid-19, amb operacions aturades durant uns mesos i, sobretot, retards en els diagnòstics.

El conseller Manel Balcells va afirmar el novembre que les llistes d’espera per a proves i visites eren "inacceptables" en algunes parts del territori. Davant la situació, el Departament de Salut acaba d’anunciar 100 MEUR en els pressupostos del 2023 per reduir les llistes d’espera, en un pla que la conselleria treballa des de fa setmanes i que ara, amb els comptes encarrilats, vol accelerar. 

Els pacients en llista d’espera per consultes externes han incrementat més d’un 13% i els que esperen proves per a un diagnòstic creixen un 8%

Els pacients en llista d’espera per a una visita a l’especialista (consultes externes) han incrementat més d’un 13% si es comparen dades del gener del 2022 i el desembre del 2022, així com els que es troben pendents d’una prova diagnòstica, un augment del 8%. Això sí, en alguns casos, es redueixen. 

Quant a les operacions amb temps màxim d’accés garantit, s’han reduït les llistes d’espera de les cirurgies cardíaques i les d’alguns processos oncològics. Les cirurgies cardíaques redueixen les llistes d’espera. El gener del 2022, hi havia 288 pacients esperant una operació i la mitjana de dies eren 36; el desembre, hi havia 238 persones i l’espera era de 33 dies. Les persones que esperaven una intervenció oncològica han augmentat lleugerament: hi havia 2.083 pacients en llista el desembre de l’any passat, 2.013 el gener. El temps d’espera d’aquestes operacions que es consideren preferents es manté en 21 dies. Excepte casos concrets, les esperes es troben per sota dels 45 dies, que és el temps màxim garantit per a la majoria de tumors.

Per tipus de càncer, 372 persones esperaven una operació per una lesió maligna a la pell a finals d’any, mentre que a principis del 2022 n’eren 271. El temps d’espera es redueix, això sí, de 22 a 18 dies. De ronyó, hi havia a final d’any 122 persones en llista d’espera (113 el gener); 171 de pròstata (140), i 90 de pulmó, bronquis o tràquea (75).

En canvi, les llistes d’espera per a una neoplàsia de còlon passen de 110 pacients el gener a 100 el desembre; de 317 a 283 pacients en el cas de càncer de mama, i de 560 a 518 en el de bufeta.  

Més d’un any d’espera per a una colonoscòpia

Les pacients pendents d’una mamografia pugen (3.638 el gener; 3.815 el desembre), però el temps d’espera es redueix, de 72 dies a 58. Un total de 28.605 pacients es trobaven esperant una tomografia computada (TC o TAC) durant una mitjana de 58 dies el desembre (25.922 durant 60 dies el gener de l’any passat), i 35.492 durant 67 dies es trobaven pendents d’una ressonància magnètica a finals d’any (34.703, 70 dies a principis del 2022).  

Les demores es disparen en alguns hospitals, com per exemple al Santa Tecla de Tarragona, on els pacients han d’esperar més d’un any, 419 dies, per a una colonoscòpia, segons dades del desembre del 2022. Hi ha 272 pacients en llista d’espera. Al Verge de la Cinta de Tortosa, hi ha 319 pacients en llista d’espera i la demora és de 339 dies. A l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, hi ha 213 pacients esperant una mamografia i la mitjana és de 108 dies.