Segons l'informe «Les xifres en càncer 2021» quatre dels vuit tipus de càncers diagnosticats amb més freqüència en el món estan relacionats amb l'aparell digestiu. Aquest informe, elaborat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), que es basa en els registres de 2020 i en l'estudi de la Xarxa Espanyola de Registre de Càncer (REDECAN), reflecteix els casos incidents estimats per al 2021.

Els càncers més diagnosticats al món

L'informe de la SEOM ha calculat que dels tumors diagnosticats amb major freqüència en el món són:

 1. L'11,7% són per càncer de mama
 2. L'11,4% per càncer de pulmó
 3. El 10% per càncer colorectal
 4. El 6,7%, per càncer de pròstata
 5. El 5,6% per càncer d'estómac
 6. El 4,7% per càncer de fetge
 7. El 3,1% per coll uterí
 8. El 3,1% per càncer d'esòfag

A més, a l'aparell digestiu existeixen els càncers de pàncrees, que en aquest cas representen el 2,6% d'incidència i estan en el dotzè lloc dels tipus de tumors diagnosticats més sovint en el món. Per tant, es considera que el 26% dels tumors diagnosticats en el món el 2021 són càncers situats en l'aparell digestiu.

Les dades a Espanya

Tot i que falten dades definitives reals, a Espanya el nombre total de casos de càncer estimats per al 2022 era de 280.100, dels quals 160.066 (57,14%) serien en homes i 120.035 (42,85%) en dones. A més, en el conjunt de la població, el tumor més freqüent de tots és el de còlon i recte amb un total de 43.370 nous casos (28.706 de còlon i 14.664 de recte). Li segueixen el càncer de mama amb 34.750 nous casos, el càncer de pulmó amb 30.948 nous casos i el de pròstata amb 30.884 nous casos. A més distància se situa el càncer de bufeta urinària amb 22.295 nous casos.

La doctora Mileidis Sant Juan Acosta, experta en Aparell Digestiu i responsable del Comitè d'Activitats Fundacionals de la Fundació Espanyola de l'Aparell Digestiu (FEAD), apunta que "al nostre país l'estimació del nombre de nous casos de càncer en el tub digestiu ascendeix a 68.549, la qual cosa suposa un 24,8% del total dels càncers diagnosticats" fent referència a les dades de càncer a Espanya el 2021.

Mortalitat dels tumors digestius

Respecte al percentatge de morts que causen els tumors digestius, es preveu que el càncer colorectal és la segona causa de defunció per tumors en el món, per darrere del càncer de pulmó, amb un 9,4%, seguit del càncer hepàtic amb un 8,3% i el de càncer d'estómac amb un 7,7%.

A Espanya, els tipus de càncer responsables d'una major mortalitat estan alineats amb l'estadística mundial, ja que són el càncer de pulmó (20,3%), seguit del colorectal (14,6%).

No obstant això, trobem com a tercer tipus de càncer de l'aparell digestiu amb major mortalitat a Espanya al càncer de pàncrees (6,7%).

Claus per a prevenir tumors

La doctora Sant Juan apunta que "modificar i evitar els factors de risc, a més de la detecció precoç i el tractament, són molt importants per a reduir la mortalitat". I per a això, els especialistes en aparell digestiu de la FEAD volen donar visibilitat a les mesures preventives contra el càncer. Aquestes són les claus:

 • Evitar el consum de tabac. Quan es deixa de fumar l'augment en el risc del càncer induït per fumar desapareix.
 • Evitar l'obesitat. Hi ha una associació elevada entre ser obès i el risc d'adenocarcinoma d'esòfag inferior.
 • És important realitzar exercici físic diàriament. Hi ha evidència consistent sobre que l'activitat física regular està associada amb una reducció en el risc del càncer de còlon.
 • És convenient consumir diàriament verdures i fruites.
 • Limitar el consum d'aliments que contenen greix d'origen animal (a excepció del peix), productes lactis, altres derivats dels greixos (particularment els àcids grassos saturats), aliments hipercalòrics (rics en sucre o grassa), carn vermella i aliments amb molta sal.
 • Evitar les begudes ensucrades.
 • Moderar el consum d'alcohol. Existeixen evidències epidemiològiques que el consum d'alcohol augmenta el risc del carcinoma de cèl·lules escatoses de l'esòfag i també s'associa fortament al risc de càncer primari de fetge.
 • A partir dels 50 anys els homes i les dones es poden beneficiar de participar en el garbellat del càncer colorectal, que és una prova de sang oculta en femta anual o biennal, o colonoscòpia cada 10 anys, disminueixen la incidència i la mortalitat per aquesta neoplàsia.
 • És recomanable vacunar-se enfront del virus de l'hepatitis B perquè la infecció crònica per aquest virus (VHB) i el virus de l'hepatitis C (VHC) estan en l'origen de la majoria dels càncers hepàtics.