L’Hospital de la Vall d’Hebron ha inclòs el primer pacient en un estudi que provarà la seguretat i l’efecte de la immunoteràpia CAR-T per a tractar el Lupus. Aquest és el primer assaig clínic multicèntric a escala internacional que planteja aplicar aquest tractament en una malaltia autoimmunitària. Fins ara només s’ha utilitzat de forma efectiva per a alguns tipus de càncer. Consisteix en extreure sang, en concret cèl·lules T del sistema immunitari, al pacient, i tornar-li a transferir un cop ha estat modificada genèticament de forma que pugui atacar els anticossos responsables del lupus. L’èxit del sistema podria obrir la porta a noves opcions per a pacients amb lupus que no responen a les teràpies habituals.

El lupus és una patologia autoimmunitària crònica causada per l'atac del propi sistema immunitari que pot causar danys a qualsevol òrgan del cos. La majoria de pacients pateixen cansament i pèrdua de pes, però sovint apareixen altres manifestacions com dolor a les articulacions, erupcions a la pell, complicacions hematològiques o afectació renal. 

L’assaig que s’ha posat en marxa es durà a terme a escala internacional en 12 pacients d’entre 18 i 65 anys amb lupus greu i que no responen als tractaments habituals. “En el lupus, les cèl·lules CAR-T eliminen els limfòcits B dels pacients que són els responsables de produir els anticossos que causen la patologia”, explica Pere Barba, director del Programa CAR-T del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigador del grup d’Hematologia Experimental del VHIO. Això suposa que aquesta teràpia reinicia el sistema immunitari del o la pacient perquè ataqui les cèl·lules que interessen.

Als pacients que rebin el tractament se’ls farà un seguiment posterior durant dos anys. En l’assaig hi participen centres d’Espanya, França, Alemanya i Austràlia. A l’Estat es troben Vall d’Hebron i l’Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid.

Noves opcions terapèutiques

Una prova pilot duta a terme amb cinc pacients de lupus a Alemanya va mostrar resultats positius amb la teràpia CAR-T a finals de 2022. “A l'assaig clínic que posem en marxa ara volem comprovar que, eliminant els limfòcits B CD19 gràcies a les CAR -T, milloren els símptomes i fins i tot desapareixen els anticossos responsables de la malaltia", diu Josefina Cortés, metgessa internista i reumatòloga especialista en Lupus del Servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i investigadora principal del projecte.

Alhora, ha explicat que si s’obtenen bons resultats es “podrien oferir noves opcions terapèutiques per a pacients que no responen als tractaments habituals i, fins i tot, per a la remissió de la malaltia”. En aquest sentit, l’experiència de la teràpia amb el lupus, podria servir per obrir les teràpies CAR-T a altres malalties autoimmunes.

L’assaig compta amb la participació del Campus Vall d’Hebron, a través de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST) i està impulsat per Novartis.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron és el centre que registra més activitat d’immunoteràpia amb CAR-T a Espanya, amb prop de 300 pacients tractats des de 2019. Es tracta de l’únic centre a Catalunya autoritzat per al tractament en nens i adults. També s’investiga per ampliar aquest tractament a pacients amb altres malalties oncològiques i, ara també, per a patologies no oncològiques.