Menjar massa aliments ultraprocessats durant l'embaràs, com begudes ensucrades o patates xips, afecta les habilitats lingüístiques dels nens, segons una investigació liderada per l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, en la qual han participat 1.800 mares i els seus fills en edat preescolar.

Per a realitzar l'estudi, en el qual han col·laborat 'el Instituto de Salud Global de Barcelona' (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació La Caixa, la Universitat Rovira i Virgili i, 'el Centro de Investigación Biomédica en Red', els investigadors han analitzat una mostra representativa de la població d'Espanya formada per 1.800 mares i els seus respectius fills.

Als menors se'ls hi va fer un seguiment des del seu naixement fins a complir els 5 anys, etapa en la qual es desenvolupen capacitats lingüístiques com el raonament, l'agilitat verbal o la memòria numèrica.

Segons ha explicat el responsable de la investigació, Jordi Júlvez, "alguns exemples d'habilitats lingüístiques són aprendre a relacionar conceptes verbals que són similars fent completar frases al nen del tipus 'un gat i un gos són'... També ens referim a la fluïdesa verbal, que podria analitzar-se a través de la capacitat de resposta del nen en dir, durant 20 segons, noms de diferents fruites".

"En qualsevol societat hi ha qui menja de forma saludable i hi ha qui no. Per això, optem per fer un estudi de tipus poblacional, amb mares i nens amb hàbits alimentaris més o menys saludables, per reflectir aquesta diversitat. Gràcies a aquesta visió, els resultats i les conclusions podran aplicar-se a qualsevol nen o nena en aquesta franja d'edat".

La classe social és un aspecte clau

La nutricionista del grup d'investigació d'ISGlobal, Júlia Puig, ha detallat que per avaluar si la ingesta d'aliments ultraprocessats en la dieta de les mares que han format part de l'estudi era elevada van fer respondre a totes les mares un qüestionari de consum alimentari.

"Per avaluar si la seva dieta contenia una elevada càrrega d'aliments ultraprocessats, les dividim en tres grups iguals: un en el que s'incloïen les mares amb un nivell d'ingesta baix d'ultraprocessats, un altre amb un nivell mitjà i un altre, alt".

"Vam poder veure que els nens de les mares que formaven part del nivell més elevat obtenien una puntuació baixa en l'apartat d'habilitats verbals. És important saber que el perfil d'una mare d'aquest grup era el d'una dona amb estudis primaris, de classe social baixa i que no segueix de forma habitual una dieta mediterrània. Tenir en compte aquests aspectes ens ofereix una visió més global d'aquesta realitat".