Aquest problema normalment, és més freqüent a les grans ciutats, tot i que, a les ciutats més petites també succeeix. El gran volum de vehicles moltes vegades fan impossible mantenir tranquil·litat fins i tot, a la teva llar, cosa que no hauria de succeir perquè allà és on has de descansar i relaxar-te del teu dia de treball, estudis...

El nivell de contaminació acústica està controlat per la Llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Segons 'El Visor de Mapes de capacitat acústica municipal', Manresa té creat i aprovat el mapa de capacitat acústica municipal, tal com es pot observar en la següent imatge.

'El Visor de Mapes de capacitat acústica municipal' 'El Visor de Mapes de capacitat acústica municipal'

L'Ajuntament de Manresa té una ordenança municipal sobre el control de la contaminació acústica, BOP 77, de 31/3/1994, actualitzada el 09/2011, on es regulen les zones de la ciutat segons l'activitat i la contaminació acústica i a on es marquen els nivells mínims i màxims per a obtenir una bona convivència i salut

El 19 de març de 2015 es va acordar en ple l'aprovació del Mapa de capacitat acústica a Manresa

Manresa ha separat en diverses zones segons la contaminació acústica, per tal de fer les regulacions oportunes per a cadascuna d'elles:

 • Trànsit rodat
 • Zones industrials
 • Ferrocarril
 • Zones de vianants
 • Zones d'oci

Actualment i gràcies a les restriccions per zones a les ciutats, tot i ser per contaminació atmosfèrica dels vehicles, la contaminació acústica en els punts centrals de les ciutats ha baixat, respecte als vehicles, tot i que, això és important, també hi ha un gran nivell de contaminació acústica (soroll) per zones d'oci nocturn, per exemple.  

I quan arriba l'estiu puja bastant per l'afluència de moviment i això provoca més contaminació acústica i atmosfèrica

La Societat Espanyola d'Otorrinologia i Cirurgia de Cap i Coll marquen els 65 dB com a volum saludable, però si superen els 85 dB, ja hi ha riscos greus per a la nostra salut auditiva, entre altres

Contaminació acústica @ 8photo

Conseqüències de viure amb una contaminació acústica alta segons la Societat Espanyola d'Epidemiologia

 • Sordera
 • Parts prematurs per estrès constant
 • Malalties mentals per falta de descans i tranquil·litat com la depressió, l'ansietat o els suïcidis
 • Morts prematures per estrès i falta de descans
 • Ingressos hospitalaris urgents perquè provoca Parkinson o esclerosi múltiple

Dades reals sobre les conseqüències de la contaminació acústica, segons l'Agència Europea del Medi Ambient

 • 12.000 morts prematures
 • 48.000 nous casos de cardiopaties a Europa
 • 22 milions de persones pateixen molèsties cròniques
 • Uns 6,5 milions de persones pateixen greus alteracions del son

A Espanya, 1.000 persones moren i 4.000 són hospitalitzades cada any a conseqüència de la contaminació acústica

La Societat Espanyola d'Epidemiologia adverteix que el soroll acústic està causant molts problemes i cada vegada aquesta situació està empitjorant més. La gravetat de la situació fa que demanin que es creïn normatives o ordenances municipals per tal de gestionar aquest problema tan greu, que et pot portar fins a la mort.