POLÍTICA DE PRIVACITAT Y PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A. (d'ara endavant, LA COMPANYIA), informa a l'usuari de què les dades personals que li faciliti a través dels formularis del lloc web que ompli per al seu registre, subscripció a l'Edició Digital o per a la utilització d'altres serveis oferts pel lloc web seran incorporades a un fitxer titularitat de EDICIONS INTERCOMARCALS, S.A., amb domicili al C/ Sant Antoni Maria Claret, 32 de 08240-Manresa degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de processar la seva petició de registre, gestionar els serveis sol·licitats, mantenir la relació amb l'usuari ?ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic (plataformes i dispositius d'accés, TV, telefonia mòbil o equivalents)? i realitzar la gestió, administració, prestació, ampliació i millora de les seves activitats per oferir un servei més personalitzat i eficaç, mitjançant l'anàlisi de la utilització dels serveis per part dels usuaris.

LA COMPANYIA garanteix la confidencialitat i secret de les seves dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques i organitzatives al seu abast per tal d'evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de mateixes.

Si l'usuari ho autoritza marcant la casella corresponent que apareix en els formularis del lloc web, les seves dades seran compartides amb les empreses del Grup Editorial Prensa Ibérica, amb la finalitat que cadascuna d'elles pugui enviar novetats, informació comercial, editorial o institucional i publicitat -per correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic- sobre els productes, serveis, promocions i altra informació relacionada amb el sector de la comunicació i audiovisual, al qual pertany LA COMPANYIA.

De la mateixa manera, en cas que l'usuari ho autoritzi marcant la casella corresponent, les seves dades seran utilitzades amb la finalitat de procedir a l'enviament, per mitjans tradicionals i/o electrònics, d'informació general, productes, serveis i promocions oferts per terceres empreses, de qualsevol sector professional, seleccionades per Grup Editorial Prensa Ibérica.

Finalment, us informem que l'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com revocar el consentiment prestat per a l'enviament de comunicacions comercials electròniques, enviant un correu electrònic a lopdregio7@epi.es, o enviant una carta a LA COMPANYIA, al C/ Sant Antoni Maria Claret, 32 de 08240-Manresa , adjuntant fotocòpia del seu document nacional d'identitat o del seu passaport.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. LA COMPANYIA podrà excloure dels serveis prestats a l'usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que puguin procedir en Dret.

Galetes
Alguns dels serveis del lloc web utilitzen galetes per facilitar la navegació dels usuaris. Per obtenir més informació, preguem que llegiu atentament la nostra Política de cookies.

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat i protecció de dades
Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Privacitat i Protecció de dades, es comunicaran als Usuaris ja sigui mitjançant la pàgina web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.