La pandèmia provocada pel coronavirus ha posat el focus sobre el valor de les vacunes en la prevenció de malalties que impacten sobre la forma de viure i la qualitat de vida de persones de totes les edats i en tots els països del món. Des de l’esclat de la pandèmia, el terme vacuna ha estat en boca de tots i gràcies a l’administració de més de 10.000 milions de dosis, s’ha aconseguit contenir la incidència del virus i reduir els casos que demanen hospitalització, així com les defuncions. La vacunació contra la Covid-19 ha mostrat clarament ser crítica per frenar l’impacte d’una pandèmia no només en la salut global, sinó també en l’economia, l’ocupació i la productivitat. 

No obstant, no és la primera vegada que les vacunes són clau en la lluita contra malalties infeccioses greus. Verola, pòlio, diftèria... van ser totes patologies que van amenaçar la vida de milions de persones fins que van arribar les campanyes de vacunació massiva. Tot i que és cert que encara existeixen moltes malalties infeccioses per a les quals la ciència no ha sigut capaç de desenvolupar una profilaxi eficaç, les vacunes són, sens dubte, la pedra angular de les polítiques en matèria de Salut Pública i la seva rellevància es mesura en l’increment de l’esperança de vida de la població a nivell mundial i en la reducció de la càrrega de malaltia i mort de milions de persones anualment. A més, les vacunes constitueixen, es miri com es miri, una de les intervencions sanitàries més cost-eficient, ja que amb un baix nivell d’inversió s’aconsegueixen excel·lents resultats en salut.

Població envellida

La vacunació en totes les etapes de la vida és essencial per a una vida sana i un envelliment saludable. No només prevé malalties, sinó que també protegeix de les complicacions i la discapacitat freqüentment associada a aquestes malalties que es prevenen. L’aprovació el 2019 del Calendari Vacunal al llarg de la vida al nostre país, en línia amb el que estava passant en altres països europeus, va suposar un autèntic canvi de paradigma, al passar d’una visió pediacentrista a una visió longitudinal compassada amb el progressiu envelliment poblacional, i en la qual la vacunació deixa de ser exclusiva de nens i adolescents i s’incorpora a totes les edats com una pràctica d’autocura responsable.

Sense la immunització al llarg de la vida, malalties infeccioses com la covid-19 mateix, la grip estacional, l’herpes zòster o la malaltia pneumocòccica seguirien causant una morbiditat i mortalitat substancials, especialment en l’edat adulta tardana. L’impacte d’aquestes malalties no pot ser minimitzat perquè amenacen de manera real tant la vida com la qualitat de vida de la gent gran i de les persones amb condicions de risc, els més vulnerables. El perquè d’aquesta vulnerabilitat més gran, es deu a tres factors fonamentals: per una part, la immunosenescència, que suposa la minva progressiva de la capacitat del nostre sistema immune per defensar-se davant de les infeccions. Per un altre costat, la vulnerabilitat associada a l’ús de tractaments amb efecte immunosupressor. I finalment, la vulnerabilitat associada al desconeixement de tot l’anterior que porta les persones grans i els pacients de risc a no vacunar-se.

‘Inmunofitness’

GSK, com a companyia farmacèutica compromesa amb la cura de la salut, conscient de l’impacte de la immunosenescència en la qualitat de vida de les persones grans, va posar en marxa el projecte Inmunofitness amb l’objectiu d’informar aquest sector de població sobre la importància de reforçar les nostres defenses perquè, davant qualsevol agent ‘perillós’, desenvolupin la millor resposta possible. L’immunofitnes és un estil de vida que engloba múltiples pràctiques que tenen el seu focus principal en la prevenció. Aquest estil de vida es basa en quatre pilars: alimentació saludable, vida activa, ment sana i prevenció de malalties mitjançant la vacunació.

Per això, GSK ha creat una web que pretén convertir-se en un espai que aglutini contingut de qualitat i faciliti fer el pas cap a un estil de vida més saludable. A través de vídeos, articles d’interès, entrevistes, consells i taules d’exercicis, les persones més grans de 50 anys podran obtenir consell i informació sobre com incorporar hàbits de vida saludable al seu dia a dia per entrenar el seu sistema immune i estar preparats per combatre els efectes de la immunosenescència.

El nostre organisme està sotmès a l’atac constant de diferents patògens i les vacunes ens permeten entrenar les nostres defenses. Igual que anem al gimnàs per entrenar el nostre cos i estar en forma, les vacunes permeten entrenar el nostre sistema immunitari per defensar-nos davant de determinades malalties infeccioses prevenibles mitjançant la vacunació. 

La vacunació de l’adult és una preocupació especial per a les autoritats en vista de les tendències demogràfiques 

• Per al 2025, s’espera que gairebé el 50% dels europeus tinguin 50 anys o més.

• Al Regne Unit al voltant del 50% de la despesa sanitària es destina a persones més grans de 65 anys. 

•El 2016 a Espanya el percentatge de població més gran de 65 anys se situava en el 18,7%, i la tendència indica que s’arribarà al 25,6% el 2031 i al 34,6% el 2066.  L’augment de la població de més edat, juntament amb el fet que l’esperança de vida estigui augmentant suposarà un impacte en la salut d’aquest rang de població.