L'assetjament escolar és un dels problemes més greus a què s'enfronten els més petits de cara al desenvolupament de la seva personalitat. A Espanya afecta més de dos milions de menors, xifra que suposa 1 de cada 4 nens, amb conseqüències que van des de l'estrès fins a l'ansietat, l'aïllament social i fins i tot el suïcidi.

En aquesta conjuntura, la Fundació ColaCao es compromet amb la sensibilització i la divulgació social en l'àmbit de l'assetjament escolar o ‘bullying’, visibilitzant el fenomen i promovent un debat social que ajudi a donar a conèixer aquesta situació. Amb motiu del Dia Internacional de l'Assetjament, que se celebra avui 2 de maig, llança una edició solidària del seu pot i canvia l'aspecte de la seva etiqueta icònica. Així, l'habitual disseny ha estat substituït per un que inclou diferents missatges per empoderar els nens i fer valdre les seves singularitats. Missatges com “Les meves diferències em fan únic@”, “Ningú és millor que ningú” o “Puc fer tot el que em proposi”, a més d'un contundent “No al ‘bullying’” busquen crear consciència a través d'una de les icones de la marca.

ColaCao llança una edició especial solidària del seu icònic envàs.

Tots els beneficis obtinguts de les vendes es destinaran al projecte 'Somos Únic@s', un programa educatiu dirigit als centres escolars d'Educació Primària de tot el territori nacional, desenvolupat per la Fundació ColaCao en col·laboració amb l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), que per a aquesta data també llança la campanya 'Yo si te creo'.

ColaCao llança una edició especial del seu icònic envàs en una edició solidària. Els beneficis obtinguts de les vendes aniran destinats al programa 'Somos Únic@s', un projecte d'acció educativa en centres escolars d'educació primària de tot Espanya.

Projecte educatiu d'abast nacional

El projecte Somos Únic@s, al qual van destinats els beneficis de la venda d'aquesta edició solidària, és un programa escolar creat per la Fundació ColaCao en col·laboració amb l'Associació NACE (Associació No a l'Assetjament Escolar). Tots els materials del projecte s'han desenvolupat sobre la base de la vinculació curricular de l'etapa de Primària i s'han realitzat de la mà de mestres i pedagogs. Serà impartit pels docents de cada escola, iambels seus materials didàctics l’alumnat aprendrà a empoderar-se i respectar els altres per prevenir el ‘bullying’, s'implementarà per tot el territori nacional, i podrà ser sol·licitat de manera gratuïta per qualsevol centre d'educació primària de tot el país.

El programa arrencarà al setembre, amb l'inici del proper curs escolar 22/23. Per inscriure-s’hi, els docents interessats ho poden fer accedint a un formulari a través de la pàgina web de la Fundació ColaCao (fundacioncolacao.org). Així mateix, a l'edició especial del pot solidari hi ha un codi QR que permet obtenir més informació sobre el projecte i com inscriure-s’hi.

Compta amb materials adaptats a cada cicle de Primària, i està estructurat en tres mòduls que van treballant sobre diferents aspectes de forma continuada per assolir els seus objectius. En el primer mòdul es treballa sobre la singularitat, l'autoestima del menor i el seu empoderament. El segon s'enfoca a l'empatia, la tolerància i el respecte als altres. I es finalitza amb el mòdul orientat a la identificació i prevenció del ‘bullying’.

L'Estudi Cisneros de l'Institut d'Innovació Educativa i Desenvolupament Directiu del 2006 va establir que un 25% dels nens havien patit assetjament escolar en alguna de les seves formes, cosa que té conseqüències que van des de l'estrès fins a l'ansietat, l'aïllament social i fins i tot el suïcidi. Però la manca de dades actualitzades impedeix conèixer l'abast real del problema. En aquest escenari, NACE estableix un decàleg per a la seva erradicació que se centra a visibilitzar, fomentar el debat, formar pares i professors i, en definitiva, involucrar-higran part de la societat per invertir la tendència de les dades en un problema que afecta el conjunt de la ciutadania.

Empoderar els nens

Va ser a principis d'aquest any quan la marca va presentar la Fundació ColaCao enfocada a la lluita contra el ‘bullying’, empoderar els nens i potenciar-ne les singularitats. Treballa en tres vies: la divulgació, l'educació i la recerca intentant minimitzar les dades d'incidència de l'assetjament escolar a Espanya.

L'assetjament escolar sol viure's en silenci i poques vegades és detectat o correctament identificat per part de les famílies o els docents en la fase inicial, subratllen els responsables d'aquesta campanya. Aquesta situació provoca la indefensió de la víctima i la porta a viure experiències que poden derivar ensituacions tràgiques. Es tracta d'una problemàtica que s'estima que afecta entre un vint i un vint-i-cinc per cent de la població estudiantil, especialment en els últims cursos de Primària i Secundària, i amb un percentatge que es dispara en els col·lectius més vulnerables com l’alumnat amb altes capacitats, TDA-H, autisme o asperger.

Les claus d'una iniciativa

La marca, que fa més de 75 anys que dona suport a projectes socials, fa un pas endavant per animar nens i nenes a respectar les seves diferències ia lluitar contra l'assetjament escolar.

La Fundació ColaCao implementarà accions en l'àmbit de l'educació, la investigació i la divulgació, amb l'objectiu de promoure un canvi social al voltant del ‘bullying’ en totes les formes, reivindicant la vàlua personal i l'autenticitat de cada nen.

La Fundació ha formalitzat una aliança amb l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), entitat amb més de 10 anys de trajectòria en la lluita contra el ‘bullying’ al nostre país, una col·laboració que permetrà potenciar i ampliar els programes de prevenció, sensibilització i intervenció. Entre aquestes accions, aquesta la campanya 'Yo si te creo', que avui es posa en marxa.

Un altre dels primers projectes és l'impuls d'un documental al costat del Consell Superior d'Esports sobre l'assetjament escolar i com l'esport pot ajudar a sortir-ne, amb consells per ajudar els pares a detectar si els fills estan patint ‘bullying’.

Les línies d'actuació d'aquesta nova entitat abastaran des de programes escolars d'abast estatal que ajudin a sensibilitzar l'alumnat en el respecte al proïsme i el rebuig del ‘bullying’, a estudis sociològics que aportin dades de qualitat sobre la incidència de l'assetjament escolar a Espanya, passant pel desenvolupament de campanyes solidàries o la producció i difusió de materials de divulgació i sensibilització.

La Fundació ColaCao es vol convertir en un altaveu de reivindicació i conscienciació social, per intentar trencar el silenci que envolta el problema i fomentar que els casos es denunciïn a temps, una de les grans barreres a l'hora d'afrontar i tractar el ‘bullying’, segons els experts.

Lluitar junts contra l'abús

La Fundació ColaCao ha establert una aliança amb NACE (Associació No a l'Assetjament Escolar), una de les institucions més rellevants a Espanya en la lluita contra el ‘bullying’. Aquesta associació, composta per psicòlegs, advocats, professors i altres perfils especialitzats, fa més de 10 anys que està centrada en la prevenció i la intervenció en processos d'assetjament escolar, en qualsevol de les formes en què es manifesta, així com en el suport i l'atenció a les víctimes i les seves famílies de forma gratuïta i desinteressada. Així mateix, treballen dia a dia per impulsar la visibilització d'aquesta xacra als centres escolars. Segons Carmen Cabestany, presidenta de NACE “la col·laboració amb la Fundació ColaCao suposa un honor i un privilegi. És un pas endavant molt important per a nosaltres, ja que servirà per poder amplificar els nostres projectes i ajudar més persones afectades per l'assetjament escolar. Estem convençuts que l'acord entre la Fundació ColaCao i NACE servirà per evitar el patiment de molts menors i per salvar vides”.

Imatge extreta del vídeo promocional.

Plataforma de denúncia

La Fundació ColaCao és una entitat constituïda el desembre de 2021 que té l'objectiu de sensibilitzar la societat contra l'assetjament escolar, una de les preocupacions més rellevants de les famílies, i una xacra que es calcula que afecta uns dos milions de menors a Espanya. L'entitat treballa en l'àmbit de la divulgació, la sensibilització i la investigació, constituint-se com a altaveu de reivindicació i conscienciació social, per trencar el silenci que envolta el problema i fomentar que els casos es denunciïn a temps, una de les grans barreres a la hora d'afrontar i tractar el ‘bullying’.

Què és 'bullying' i maneres de combatre'l

'Bullying' o abús o maltractament escolar es refereix a les diverses formes de maltractament i persecució a què sovint es veuen sotmesos els nens i adolescents a dins o al voltant d'un context escolar. La paraula 'bullying' prové de l'anglès, provinent de “bully” (abusador).

“Un dels grans problemes de l'assetjament escolar a Espanya és el silenci social que l'envolta, malgrat que com a mínim el pateixen 1 de cada 4 menors a casa nostra. ColaCao és una marca que sempre ha estat al costat dels nens, per la qual cosa la seva força com a altaveu per conscienciar sobre els problemes que els afecten, com pot ser l'assetjament escolar, és molt important i suposarà un gran avenç a l'hora de fomentar el debat social”, comenta Carmen Cabestany, presidenta de NACE, entitat que col·labora amb la Fundació.

Es tracta d'una forma de violència que pot passar desapercebuda per als pares i les autoritats, que solen restar-li importància. Tot i això, aquest fenomen social pot causar enormes danys emocionals ipsicològics a la víctima, a més d'encoratjar i normalitzar l'exercici de la violència a l'abusador.

 “ColaCao sempre ha estat una marca social, amb valors i molt lligada als nens, a qui sempre ha animat a treure la seva millor versió”, afirma Marta Vernet, membre del Patronat de la Fundació ColaCao. “La lluita contra l'assetjament escolar és una evolució natural en aquest rol social de la marca, ja que el 'bullying' atempta contra aquest empoderament que ColaCao fomenta des dels seus orígens, fa més de 75 anys. La creació de la Fundació ColaCao representa una fita a la responsabilitat social de la marca, tant per l'envergadura de la iniciativa com per l'impacte social que esperem tenir”, conclou Vernet.

Causes i conseqüències del 'bullying'

Les causes de l'assetjament escolar resideixen, sobretot, en llars disfuncionals i probablement en una càrrega de violència a casa de l'assetjador.

En opinió de Carmen Cabestany "aquest és un problema a l'ombra que afecta tota la societat i que només s'acabarà quan hi hagi la voluntat política i social d'actuar davant seu".

Les raons per a l'abús poden ser de tipus diferent, des d'un reclam inconscient d'afecte, enveja de la persona de la qual s’abusa o diferents dinàmiques properes a la psicopatia que denoten una absència d'empatia preocupant. A més, molts abusadors poden presentar diferents graus de malalties mentals o de tares emocionals.

Les conseqüències del 'bullying' són realment serioses. D'una banda, naturalitzen la violència, la crueltat i la injustícia en l'àmbit escolar, permetent que niï dins de les generacions futures, coneixedores des de ben aviat de la terrible dinàmica entre víctima i victimari.

Els abusadors reprodueixen fora de casa el dolor i el patiment que pateixen al seu nucli familiar.

La pitjor part de les conseqüències del 'bullying' afecten la víctima, sotmesa a una tortura física, emocional i psicològica que deixarà empremtes en la seva psique en formació. Per a Cabestany “molts dels traumes que avui veiem en adults tenen el seu origen en l'assetjament patit quan eren nens”.

Prevenció

Els especialistes afirmen que únicament a través d'una actuació simultània sobre els individus, els seus entorns familiars i la institució educativa, és possible erradicar el ‘bullying’.

Les escoles tenen l'obligació de fomentar la comunicació entre els alumnes i els docents. Així s’evita que els casos de maltractament siguin invisibles.

Carmen Cabestany afirma que cal parar atenció a les situacions d'assetjament, creure els que diuen que en pateixen o denuncien i sobretot aplicar el Decàleg contra l'Assetjament elaborat per l'Associació i que comprèn, entre altres aspectes: informació i formació als pares i educadors, i la creació de plans i protocols d'actuació en què participin experts externs als centres. Cal també la creació de campanyes de sensibilització i, per descomptat, cal una implicació més gran de les administracions públiques per acabar amb aquesta xacra. De solució en té”.

La participació dels pares en aquest sentit és clau, i trencar la comoditat de la indiferència dels companys de classe: l'abusador ha de ser identificat, denunciat i la seva conducta rebutjada pel grup.