Ja són gairebé 80 persones les que treballen per al Centre Especial d’Ocupació de la Fundació Arcoíris, una entitat sense ànim de lucre associada a Perfumes y Diseño (P&D) l’objecte principal del qual és dissenyar, gestionar i executar tota mena d’activitats orientades a l’atenció de les persones amb discapacitat física, mental, intel·lectual i sensorial. «No obstant, volem duplicar la plantilla i arribar a tenir 1250 treballadors en un termini de dos o tres anys», explica el director de la fundació, Juan Molinero.

A través del Centre Especial d’Ocupació (CEE), que es va constituir en el 2000, la fundació Arcoíris busca la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat. Ho fa oferint a aquestes persones la possibilitat de fer una feina productiva i remunerada adequada a les seves característiques personals i facilitant-los la seva integració laboral al mercat ordinari de treball.

Concretament, el CEE es dedica a la realització de tota mena de Manipulats Industrials d’Alta Qualitat, amb capacitat d’emmagatzematge. A més, estructura i organització s’ajusten a l’empresa ordinària, tot i que, al tractar-se d’una iniciativa social, l’entitat prioritza la generació de beneficis socials i econòmics dirigits a les persones amb discapacitat i a la societat on participen en general.

Atenció integral

Atenció integralA més d’oferir una oportunitat a un col·lectiu de la ciutadania que conviu diàriament en un entorn que obstaculitza la seva participació en la vida social i laboral, des del CEE de la Fundació Arcoíris es busca millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. D’aquesta manera, el centre ofereix una atenció psicosocial individual, familiar i grupal, que contribueix a afavorir la seva integració social i laboral en igualtat de condicions respecte a la resta de la població.

Treballadora del Centre Especial de Treball Fundació Arcoíris

Treballadora del Centre Especial de Treball Fundació Arcoíris

En aquesta línia a la Fundació Arcoíris compten amb una Unitat de Suport formada per un equip interdisciplinari (psicòlegs, treballadors socials, psicopedagogs i educadors) que complementa les accions de l’àrea psicosocial dirigides a les persones amb discapacitat que integren la fundació. Així, aquesta unitat compta amb un servei d’atenció i intervenció social individual i familiar; atenció i intervenció psicopedagògica a familiars de les persones amb discapacitat; mediació familiar; i organitza una sèrie d’activitats formatives, d’oci, culturals i tallers terapèutics.

Actualment, el 96% de la plantilla –formada per un total de 76 treballadors fixos– presenta algun tipus de discapacitat. Tots ells treballen en unes instal·lacions amb una superfície de 2500 m2, que es divideixen en una zona de manipulat general (800 m2), dedicada al condicionat, recondicionat, muntatge i manipulats de productes; una zona de manipulat i encel·lofanat (500 m2), de condicionat o recondicionat de productes que van encel·lofanats en la seva fase final; una zona de magatzem (600m²), amb capacitat de paletització de 890 espais de prestatgeria normalitzada de cinc altures; i un moll de càrrega i descàrrega (200 m²), dedicada a la recepció de materials, el control de qualitat i el control unitari de materials, així com l’expedició de productes acabats.

Reconeixement

ReconeixementEls esforços de la Fundació Arcoíris han rebut el seu reconeixement per part diverses entitats i empreses. Així, ha sigut guardonada en la 3a i la 5a edició dels Premis Territoris Solidaris que entrega el BBVA; ha obtingut la medalla d’honor en la seva categoria de bronze al Mèrit Social de la Vila de Algete i el reconeixement al Mèrit Empresarial per part del (Centre de Recuperació de Persones amb Discapacitat Física i/o Sensorial; i ha col·laborat amb projectes com Integra2 de Fundació Iberdrola, Inserció Sociolaboral FAI 2016, d’Obra Social La Caixa, Integra 2020 de Bankia Red Solidaria 2020.