L’abast real de l’assetjament escolar és molt difícil de conèixer en l’actualitat. L’any 2006, segons un estudi de l’Institut d’Innovació Educativa i Desenvolupament Directiu, el 25% dels infants havien patit assetjament escolar en qualsevol de les seves formes. Amb motiu del Dia Internacional contra la Violència i l’Assetjament Escolar comptem amb la veu de Javier Coromina, membre del Patronat de la Fundació ColaCao. Aquesta entitat sense ànim de lucre lluita des de l’any 2021 contra l’assetjament escolar, esdevenint un altaveu de conscienciació social amb l’objectiu de trencar el silenci que envolta la qüestió i aconseguir que les denúncies arribin a temps.

“ColaCao ha estat sempre una marca que ha estat al costat dels nens, empenyent-los a treure el millor d'ells mateixos i de les seves famílies. Per això, la creació d'una Fundació centrada a lluitar contra l'assetjament escolar va ser una aposta que es va donar de manera molt natural”, apunta Coromina. En aquest sentit, també destaca que la Fundació ColaCao té la finalitat d’empoderar els nens i les nenes perquè llueixin el millor d'ells, ensenyant-los a estimar allò que els fa únics i lluitant contra un dels grans enemics de la diversitat infantil: l'assetjament escolar.

La prevenció: Somos Únic@s, educa contra l'assetjament escolar des de la prevenció

Un dels projectes estrella de la Fundació ColaCao és Somos Unic@s, un programa educatiu desenvolupat en col·laboració amb l'Associació No a l'Assetjament Escolar (NACE), que té l’objectiu de sensibilitzar els alumnes d'Educació Primària contra l'assetjament escolar des de la prevenció i l'educació emocional.

El projecte és totalment gratuït i ofereix eines als alumnes per saber com han d’actuar davant d'un cas d'assetjament escolar a través de tres mòduls d'activitats:

  1. “Soy Únic@”. Un mòdul que té per finalitat enfortir l'autoestima de l'alumne.
  2. “Todos somos diferentes”. Treballant l'empatia i el respecte pels altres.
  3.  “Junt@s contra l'assetjament escolar”. Convida a detectar els processos d'assetjament escolar mitjançant la unió i força del grup.

Per poder desplegar els mòduls els professors compten amb materials didàctics que s’adapten a tots els cicles i les seves pautes de desenvolupament. Els suports estan ideats per treballar durant tot el curs de forma curricular a través de metodologies innovadores com la gamificació.

La Fundació ColaCao compta amb diferents programes per combatre l'assatjament escolar cedida

Els materials estan disponibles en totes les llengües cooficials de l'Estat, i la seva aplicació a l'aula és flexible al calendari, de manera que cada professor pot adaptar-lo a les necessitats i característiques del seu alumnat.

Més de 1.000 centres educatius de tot el país, i rebran aquesta formació més de 80.000 nens i nenes, segons les dades de la Fundació. Això confirma una gran acollida de Somos Unic@s, un programa on els centres es poden inscriure gratuïtament a través d'aquest senzill formulari.

La Fundació ColaCao centra els seus projectes d'acció social en tres eixos: divulgació, educació i investigació. Els altres projectes, més enllà de Somos Únic@s, s'han centrat en la divulgació, com en el documental sobre l'assetjament escolar i el paper de l'esport com a eina per combatre'l, i en la investigació, treballant en estudis sociològics que aportin dades de qualitat i rigor sobre la prevalença de l'assetjament escolar a Espanya.

Focus en el paper dels pares i l’agressor

Trencar el silenci davant de l'assetjament escolar i actuar sense por i amb determinació és fonamental. “L'assetjament escolar és avui una de les preocupacions més grans de les famílies: afecta 1 de cada 4 nens a Espanya. És un tema que ens toca a tots i en què tots podem fer alguna cosa”, opina Coromina. La comunitat educativa al complet (alumnat, professorat i famílies) juga un paper importantíssim en la prevenció i l'atenció d'aquesta xacra social.

Pels pares, l'assetjament escolar i la possibilitat que els seus fills el rebin o l'exerceixin és una de les preocupacions principals. El seu rol a l'hora de detectar que un fill està patint assetjament escolar (sabent descodificar els senyals, encara que no siguin verbalitzats) és crucial per poder-lo solucionar.

En aquesta lluita l’agressor també és una víctima i no se l’ha de deixar enrere. El seu comportament agressiu (físic o emocional) pot estar vinculat al patiment i canalitza aquest patiment a través de la violència. Segons experts de l'Associació NACE, és crucial mostrar confiança per intentar esbrinar el perquè de la seva conducta, deixar-li clar que el seu comportament és inacceptable i inculcar-li l'empatia com a base per a la relació amb els seus companys.

Les 3 C: Senyals que determinen un cas d’assatjament escolar                  

Parar atenció i observar són dos factors clau per veure els senyals que mostra un menor que està patint una situació d’assetjament escolar. El seu comportament i el seu cos poden donar informació de valor. En aquest sentit, l’Associació NACE destaca “La regla de les 3 C” per detectar l'assetjament escolar:

  1. Fer campana o no voler anar a l'escola. El menor assetjat també sol patir la síndrome del “diumenge a la tarda”, que no és altra cosa que la somatització de l'angoixa i la por. La intensitat d'aquests símptomes sol ser proporcional a la intensitat i a la durada del maltractament i és un indicador clar de la gravetat de l'assetjament escolar que està patint.
  2. Els canvis psicològics i emocionals són dos senyals importants. Coses que abans no li passaven i ara sí: baixada de notes, canvis en el ritme del son, pèrdua o deteriorament freqüent de material escolar, desinterès per sortir, canvi d'amics i fins i tot blaus o esgarrapades al cos.
  3. El cos, finalment, n’és un altre aspecte a tenir en compte. El cos no menteix i qualsevol anomalia com voler passar desapercebut i mirar a terra o presentar autolesions pot ser símptoma que hi ha un problema d'assetjament.

Cal parlar de l'assetjament escolar sense por

Donar visibilitat a l'assetjament escolar i generar una conversa social a l’entorn és molt fonamental. N'hem de poder parlar frontalment i unir forces des de tots els sectors socials (no només els centres escolars i les administracions) per avançar cap a la seva desaparició”.

La preveció és essencial per combatre l'assetjament escolar cedida

Amb iniciatives com les de la Fundació ColaCao, cada dia som més conscients com a societat de l'assetjament escolar i de les conseqüències que comporta. Només parlant-ne obertament i col·locant l'assetjament escolar al centre de l'agenda podrem erradicar-lo i aconseguir, entre tots, que arribi el moment en què no sigui necessari celebrar aquest dia.