El 2 de setembre passat es va obrir la segona convocatòria del programa d'ajudes Kit Digital, destinades a la digitalització de petites empreses d'entre 3 i 9 treballadors (segment II). Aquesta segona convocatòria compta amb un pressupost inicial de 500 milions d’euros.

Amb aquestes subvencions, finançades pels fons europeus Next Generation i dotades amb més de 3.000 milions d'euros, el Govern d'Espanya vol millorar la competitivitat, optimitzar recursos i augmentar els beneficis i la rendibilitat de més d'un milió de pimes i autònoms del país.

Fins ara i en només quatre mesos, el programa Kit Digital ha rebut més de 71.300 sol·licituds i més de 22.100 ja han estat concedides (més del 30% de les pimes que l’han sol·licitat ja compten amb el bo digital).

Aquestes ajudes són ofertes a través d'agents digitalitzadors habilitats per l'Estat com Recursos en la Red S.L.U, l'empresa tecnològica de ‘Regió7’ que proporciona diferents solucions digitals a les empreses i les acompanya en tot el procés de modernització.

Què és el Kit digital?

És un programa d’ajuts públics del Govern d’Espanya per impulsar la digitalització del teixit empresarial del país. A través de la implantació subvencionada de solucions digitals disponibles al mercat, s'espera obtenir un avenç significatiu en el nivell de maduresa digital d'Espanya.

A qui va dirigit?

Els ajuts d’aquesta nova convocatòria estan orientats a les necessitats de les petites empreses o microempreses de 3 a 9 empleats, que pertanyin a qualsevol sector o tipologia de negoci.

Aquestes empreses podran demanar bons digitals per valor de fins a 6.000 euros per contractar solucions tecnològiques a través dels agents digitalitzadors i augmentar així l'eficiència i l'optimització dels seus negocis.

Kit digital per a empreses entre 3 i 9 treballadors.

Quins requisits necessito per sol·licitar el Kit digital?

Aquestes són les condicions per poder accedir a les subvencions del programa:

  • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
  • Complir els límits financers i efectius que defineixen les categories d’empreses.
  • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima establerta per convocatòria.
  • No tenir consideració d'empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • No incórrer en cap de les prohibicions previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • No superar el límit d'ajuts 'mínims' (de petita quantia).

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s'atorgaran de forma directa i per ordre d'arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Quines solucions digitals ofereix Recursos en la Red S.L.U. per al teu negoci?

Com a agent digitalitzador, Recursos en la Red S.L.U ajuda les pimes a créixer i fer evolucionar els seus negocis a Internet implementant diferents solucions digitals per a àrees clau com comerç electrònic, lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, gestió de clients, intel·ligència empresarial i analítica, serveis i eines d'oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Com es pot demanar el bo Kit digital?

És molt fàcil. Si compleixes les condicions establertes en les bases de la convocatòria de l'ajuda del Kit Digital, podràs disposar d'un bo que et permetrà accedir fàcilment a les solucions de digitalització a través de Recursos en la Red S.L.U.

Recursos en la Red S.L.U et pot ajudar a millorar el teu negoci i fer-lo més competitiu. Contacta amb nosaltres i aconsegueix el teu Kit digital!