La Diputació de Barcelona, a través del Servei Local de Teleassistència, ha valorat 417 usuaris i en 283 casos s’han detectat indicadors de possibles maltractaments, és a dir, un 68%. D’aquests, el més habitual és el psicològic (58,88%), seguit del físic (30,74%), i l’econòmic (14,48%).

El perfil de la persona que pateix una situació de maltractaments és majoritàriament dona (el 85,9%), major de 85 anys, i que accepta l’oferiment d’ajuda per part del servei en un 92,2%. Un 95,8% dels casos van presentar indicadors elevats i un 4,2% corresponen a casos amb indicadors suficients.

D’altra banda, durant el 2021 des del Servei Local de Teleassistència s’han atès 239 emergències relacionades amb situacions de violència o conflicte.

Entre el 2016 i el 2021, des del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona, s’han valorat 2.263 casos de possible risc de maltractaments. Precisament, des del 2016 aquest servei compta amb un protocol de prevenció, detecció i actuació que s’activa quan hi ha sospites. Està integrat dins l’operativa del servei i en col·laboració amb els serveis socials municipals.

A banda de la prevenció i sensibilització, el protocol també inclou un seguit d’indicadors que permeten detectar algun tipus de maltractament, tant des del centre d’atenció com en les intervencions a domicili. I en els casos on hi ha indicadors suficients o elevats, aquests es deriven als serveis socials municipals amb un pla d’intervenció acordat amb la persona usuària que pot incloure un augment de visites a domicili, de seguiments telefònics, assessorament específic o fins i tot silenciar el terminal.

La Diputació de Barcelona va publicar aquest estiu una guia per conscienciar i donar pautes d’actuació tant a les persones grans com a les persones de l’entorn. També es recorda que el benestar de les persones grans interpel·la a tota la societat, per avançar cap a la prevenció i detecció diària de tota situació desfavorable per aquest col·lectiu vulnerable.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el maltractament a les persones grans com una de les formes de violència més oculta, més silenciada i menys estudiada i, per tant, més desconeguda, menys detectada i menys tractada. En aquest sentit, són imprescindibles els serveis que treballen amb l’objectiu de visibilitzar el problema.