Les llibretes d’estalvi es van popularitzar a principis del segle XX i han donat servei a les famílies... fins ara, que continuen sent una eina imprescindible, ja que, encara, moltes persones utilitzen aquesta eina per a la gestió de l’economia familiar. De fet, CaixaBank, primer banc d’Espanya per nombre de clients, compta actualment amb 4,8 milions de llibretes de compte a la vista. És molt habitual que, a la xarxa d’oficines de l’entitat, la més gran d’Espanya, amb més de 3.800 sucursals repartides per tot el país, cada dia hi hagi clients que s’acostin a actualitzar la seva llibreta per comprovar el saldo i els últims moviments fets.

Per això l’entitat financera, en el marc del seu compromís d’atenció especialitzada a les persones grans, ha completat la instal·lació del mòdul de llibretes en el 100% de la seva xarxa de caixers. Fins i tot els més moderns i avançats terminals de CaixaBank, que compten amb lector contactless i les últimes innovacions en biometria per al reconeixement facial, també ofereixen el servei de lectura i actualització de llibretes. Així, els clients poden utilitzar els més de 12.000 caixers, per comprovar el seu saldo i moviments amb el mòbil, targeta i, per descomptat, la clàssica llibreta. 

Per a qui ho necessiti

CaixaBank manté el suport llibreta per als clients més grans de 26 anys que així ho desitgin. De fet, la poden sol·licitar a la seva oficina de manera gratuïta. L’única condició és el compromís del client de mantenir-la mínimament activa; és a dir, actualitzar-la almenys una vegada a l’any. En el cas de les persones més grans de 60 anys, el termini mínim d’ús s’estén a dos anys: n’hi ha prou que en tot aquell període la utilitzin almenys una vegada perquè la llibreta es consideri vigent i operativa. Els més grans de 70 anys poden utilitzar la seva llibreta quan vulguin, perquè en el seu cas no s’han establert mínims d’ús i la cartilla mai es donarà de baixa de manera automàtica.

Caixers més accessibles 

Els caixers de CaixaBank estan entre els més avançats del sector i permeten fer més de 250 operacions. Incorporen totes les novetats en accessibilitat perquè qualsevol persona pugui utilitzar-los intuïtivament. A més, CaixaBank organitza sessions de formació en digitalització per als seus clients per ajudar a millorar en l’ús dels caixers i de la banca digital a qui vulgui estar més familiaritzat amb això. El 2022, va realitzar més de 3.000 sessions d’aquest tipus, amb una excel·lent valoració per part dels assistents. Més de 15.000 persones es van inscriure en alguna d’aquestes formacions. El servei per als clients sèniors als caixers s’ha reforçat també amb la implantació, a tota la xarxa de CaixaBank, d’un menú simplificat d’operacions, CaixaFàcil, pensat per a les persones menys familiaritzades amb les noves tecnologies. El client no ha de seleccionar res especial per activar-lo: quan introdueix la seva llibreta o targeta, el sistema identifica, automàticament, les preferències que tingui configurades aquesta persona i, si és el cas, activa el menú senzill, que ofereix de manera destacada les opcions d’operativa habitual, amb una tipografia d’una mica més gran i un disseny adaptat. 

Més de 2.000 gestors especialitzats

Sempre que un client necessiti ajuda per a l’ús d’un caixer de l’entitat, els empleats de l’oficina estaran disposats a donar-li suport: l’acompanyaran al terminal i li mostraran com fer l’operació, tantes vegades com sigui necessari. Es tracta dels més de 2.000 gestors sèniors, una nova figura de la qual CaixaBank ha sigut pioner a la banca espanyola, i que s’està implantant a tota la xarxa perquè els clients d’aquest col·lectiu puguin comptar amb una persona de referència a la seva oficina. 

Són gestors amb formació en gerontologia, empleats experts i empàtics, que creen un nou model de relació amb el client sènior basat en la confiança. Els gestors sèniors atenen els clients, que hi poden contactar dirigint-se a la seva oficina, per telèfon directe i fins i tot per WhatsApp, perquè els resulti més fàcil.

En paral·lel, les oficines amb lloc de caixa ofereixen la possibilitat d’atenció a finestreta. CaixaBank ha reforçat aquest servei especialment per a les persones sèniors, i ha ampliat el nombre de vegades que poden realitzar operacions a finestreta sense tenir cap cost afegit, passant de 4 a 5 vegades al mes. A més a més, des del març del 2022, no hi ha cap tipus de limitació horària per a l’ús del servei de finestreta.