Des de l'erradicació de la pobresa i la fam, fins a la protecció del medi ambient, la igualtat de gènere, l'educació de qualitat i l'accés a energia assequible i neta, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són un full de ruta global per abordar els desafiaments urgents que afronta el nostre planeta i la nostra societat.

Com a empresa líder en el sector de l'energia, un dels sectors implicats en el progrés cap a un futur més sostenible, ENGIE España s'ha compromès activament amb la implementació dels ODS, i ha impactat de manera prioritària en els objectius 7 i 13 de “Subministrament d'energia assequible i no contaminant” i “Acció pel clima”. ENGIE reconeix la importància de la sostenibilitat en tots els sentits i la necessitat d'abordar com més aviat millor el desafiament energètic global, per la qual cosa ha integrat els ODS a la seva estratègia corporativa i ha alineat les seves accions de futur cap a aquests objectius específics.

La companyia s'esforça per contribuir a aconseguir aquests reptes a través d'un model de negoci sostenible i accions a favor de la transició energètica, amb un impacte positiu en el planeta i en les persones. Per a ENGIE, alinear la gestió corporativa amb els ODS no només és necessari per afrontar els reptes globals, sinó que també permet crear noves oportunitats de negoci, millora la relació amb els grups d'interès i promou la innovació alineada a la sostenibilitat, la lluita contra el canvi climàtic i el suport a la transició energètica. En definitiva, treballar en línia amb els ODS és l'única manera de construir un lideratge sostenible i formar part de la construcció d'un futur millor.

ODS 5: Igualtat de gènere

ENGIE España disposa d'una política sòlida de diversitat de gènere i està adoptant accions concretes per afavorir un entorn on les dones puguin progressar dins del grup, recolzant-les en el desenvolupament professional. Un exemple d'aquest avenç és el projecte Fifty-Fifty, que té com a objectiu establir les condicions necessàries per aconseguir paritat en els llocs de responsabilitat de la companyia el 2030.

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

Un dels ODS en què ENGIE ha posat un enfocament destacat és el número 7, dedicat a la promoció de solucions energètiques netes i accessibles, amb el desenvolupament de fonts d'energia renovables i de l'eficiència energètica. L'empresa ha invertit significativament en projectes d'energia renovable: en els darrers quatre anys, la filial espanyola ha engegat gairebé 600 MW renovables, eòlics i fotovoltaics i ha dut a terme la compra d'Eolia, per augmentar en gairebé 1.000 MW la penetració renovable del grup a Espanya. Tot això amb l’objectiu de reduir la dependència dels combustibles fòssils i mitigar l’impacte ambiental associat.

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

La transició justa cap a una economia neutra en carboni i més sostenible té implicacions socials: cal dur-la a terme de manera justa per a tots els grups d'interès i apuntar a minimitzar els efectes negatius de la transició, mentre que maximitza els efectes positius. En aquest sentit, el setembre del 2022, aquestgrup va elaborar una política per impulsar una transició justa.

La contribució al desenvolupament econòmic i social, el foment de l'ocupabilitat i la resiliència dels territoris són els pilars d'aquesta política nova, que es basa en un procés de diàleg obert, transparent i participatiu amb tots els grups d'interès interns i externs.

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura al servei de la transició energètica

Possibilitar materialment la transició energètica és un gran repte per a ENGIE a Espanya. Per això, l'any passat va participar en diferents projectes d'eficiència energètica i descarbonització de la indústria, com ara el desenvolupament a Sevilla de la primera planta de generació d'energia termosolar 100% renovable d'Espanya, juntament amb Heineken. Pel que fa als gasos renovables, la firma ha teixit aliances amb altres actors per fer possible la innovació, com evidencia el consorci amb Repsol i Enagás per construir un electrolitzador de 100 MW a Cartagena. Tots aquests projectes situen ENGIE a l'avantguarda de la transició energètica a Espanya.

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

La companyia impulsa la sostenibilitat de les ciutats i de les comunitats a través de projectes que ajuden a ampliar l'accés a una energia més neta i eficient. En aquest sentit, les xarxes de calor i fred urbanes (District Heating & Cooling) són una infraestructura energètica que ofereix l'oportunitat a les ciutats de descarbonitzar els usos de calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària. ENGIE és líder mundial en xarxes de calor i fred, amb multitud de referències d'integració d'energies renovables i residuals, i disposa de més de 300 referències a nivell mundial i de tres referències a Espanya. Entre elles, la xarxa més gran de la península, situada a Barcelona.

ODS 13: Acció pel clima

El propòsit de la companyia és accelerar la transició cap a una economia neutra en carboni i reduir el consum energètic amb solucions més eficients, descentralitzades i respectuoses amb el medi ambient. L'empresa, els seus empleats, els seus clients i els seus accionistes estan units per conciliar els resultats econòmics amb un impacte positiu en les persones i el planeta.

Mitjançant l'adopció de pràctiques empresarials sostenibles i la promoció de solucions energètiques netes, ENGIE a Espanya exerceix un paper important en la construcció d'un futur més sostenible i en la millora de la qualitat de vida de les persones a tot el món.