El canvi climàtic està afectant cada racó del nostre planeta de múltiples formes, l'actual emergència requereix la necessària reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle per reduir i limitar la seva magnitud. La recerca de solucions per pal·liar-ne els efectes s'ha de dur a terme des de l'acció col·lectiva i comporta, entre altres mesures, la descarbonització de l'economia. L'emergència climàtica no admet demores, per això els objectius marcats per les institucions i els organismes internacionals són ambiciosos: el Green Deal o el Pacte Verd Europeu aspira a convertir Europa en el primer continent lliure d'emissions de carboni per a l'any 2050 i en la mateixa direcció apunten les recomanacions del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), que també urgeix a assolir el 'Zero Net' per al 2050.

En 2022, el Grup ENGIE ha reduït les seves emissions de CO₂ en un 33% des de 2017.

En aquest context, el Grup ENGIE ha assumit el desafiament d’actuar per accelerar la transició cap a una economia neutra en carboni. I ho ha fet posant-se en avantguarda de la revolució industrial i energètica d'aquesta era amb una estratègia de descarbonització que persegueix assolir el Carboni Net Zero el 2045, avançant-se així en cinc anys a les recomanacions internacionals.

Rumb accelerat cap a la descarbonització

Per això, el Grup ha establert un full de ruta que implica reduir totes les emissions almenys un 90% entre el 2017 i el 2045. En aquest camí ja s'han aconseguit algunes fites importants com demostra el fet que, en els darrers cinc anys, el Grup ENGIE ha reduït un 33% les emissions de CO2 equivalent (inclosos tots els gasos amb efecte d'hivernacle).

Un dels pilars bàsics de l'estratègia d'ENGIE, orientada a integrar la sostenibilitat al cor del negoci, consisteix a descarbonitzar la seva pròpia producció d'energia impulsant-se en aquestes quatre palanques operatives:

Un mix energètic cada cop més verd

Assolir els reptes actuals implica accelerar els esforços en matèria d'energies renovables. Per assolir el 58% del mix de generació elèctrica el 2030, ENGIE preveu augmentar la capacitat de producció de renovables en 50 GW d'aquí al 2025 i assolir els 80 GW el 2030. A més d'aquest èmfasi en el desenvolupament de les energies renovables, ENGIE també és responsable de donar suport als esforços de descarbonització dels clients i proveïdors.

No en va, el segon dels pilars estratègics per avançar de manera decidida cap a la neutralitat en carboni és oferir solucions que permetin als clients reduir els costos, el consum d'energia i les emissions de CO2. El Grup ha creat un punt de referència per calcular les "emissions evitades", que quantifica les reduccions de la petjada de carboni resultants dels seus productes i solucions de descarbonització i s'ha proposat l'objectiu d'ajudar els clients a evitar 45 milions de tones de CO2 anuals.

Per a ENGIE, a més, el repte és mantenir una combinació energètica flexible alhora que s'avança en la descarbonització, cosa que significa substituir progressivament el gas fòssil per gasos verds, essencialment biometà i hidrogen.

La sostenibilitat més enllà del medi ambient

Els factors ESG (ambientals, socials i de govern corporatiu) estan totalment integrats en el full de ruta del Grup. Com a conseqüència, es preveuen en la seva estratègia de negoci criteris com la resiliència al canvi climàtic, la biodiversitat, l'economia circular i també d'altres que van més enllà de la cura del planeta i abasta aspectes com els drets socials dels treballadors, la compra responsable, l'ètica o la transparència.

La transició energètica cap a una economia on les persones i el planeta puguin conviure en equilibri ha de ser també una transició justa, és a dir, que integri dimensions socials i humanes. En aquest sentit, algunes de les claus per garantir un procés de transformació sostenible són el suport als empleats; el suport a les comunitats locals; l'esforç per garantir que l'energia segueixi sent assequible per als clients; i el suport a tots els proveïdors, fins i tot als més petits, en el procés de transició.