Davant l’envelliment del parc d’ascensors a Espanya –es calcula que més del 50% superen els 25 anys d’antiguitat–, el Govern central ha aprovat un decret que entrarà en vigor aquest any i que contempla una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) per als ascensors. Això suposarà una sèrie de canvis tant pel que fa al propi aparell com a les obligacions de l’empresa encarregada del manteniment i els mateixos propietaris, amb l’objectiu de millorar la seguretat i les bones pràctiques en l’ús d’aquest element.

Entre d’altres coses, la ITC suposarà implementar diferents mesures a aquells ascensors que no la contemplin, com expliquen des de l’empresa especialitzada Aszende. Per exemple, a partir d’ara s’exigirà que la precisió de parada de l’ascensor sigui de 10 mil•límetres per evitar graons o que incorpori un dispositiu de protecció d'obertura des dels 25 mm als 1.600 mm a l’accés a la cabina. “En el primer cas, nosaltres recomanen utilitzar un variador de freqüència i, en el segon, instal•lar un cortina fotoelèctrica”, comenten des del departament tècnic d’Aszende.  

Així mateix, tots els ascensors serà obligatori que disposin d’un dispositiu de comunicació bidireccional a cabina i elements que ajudin a impedir la sobrecàrrega. També s’hauran de substituir els sistemes de guiatge de tipus cilíndric, de rail o de fusta per noves guies i xassissos, amb l’objectiu de millorar la seguretat en cas de frenada d’emergència.

Vista dels mecanismes d'ascens i descens d'un ascensor Marc Medina

Més freqüència d’inspeccions

A més a més, la ITC d’ascensors canvia la freqüència en la qual es necessària fer una inspecció de l’ascensor. Fins ara, la normativa marcava que aquells ascensors instal·lats en edificis d'ús industrial i llocs de concurrència pública l'han de passar cada dos anys. Cada 4 anys en el cas d'ascensors instal·lats en edificis de més de 20 habitatges, o amb més de quatre plantes servides. I cada sis anys per elevadors no inclosos en els casos anteriors.

“La gran novetat de la nova ITC és que, si l’ascensor té més de 24 anys, tots aquest terminis es redueixen a la meitat”, alerten des d’Aszende. És a dir, que en gran part de les finques del parc d’habitatges serà necessaria fer inspeccions cada dos anys. I, en qualsevol cas, s'exigeix una inspecció favorable abans de la posada en marxa de l'ascensor.

Noves obligacions

Un altre dels canvis importants d’aquesta ITC, tal i com destaquen des d’Aszende, és que l’empresa encarregada del manteniment i conservació de l’ascensor tindrà noves obligacions. Entre elles, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura mínima de 600.000 euros per sinistre, elaborar un pla de manteniment per a cada ascensor i garantir, durant un període de dos anys, la correcció de les deficiències atribuïdes en les seves operacions, així com de les conseqüències que d'elles es derivin.

A la vegada, els titulars de l’ascensor (normalment, la comunitat de veïns) haurà de disposar d'un manual de funcionament de l'ascensor, permetre el seu ús només quan tingui contractat un servei de manteniment i sol·licitar a l'empresa conservadora la posada en fora de servei de l'ascensor si aquest no reuneix les degudes garanties de seguretat.

Per tot això, es important que les comunitats es posin en contacte amb les empreses encarregades del manteniment del seu ascensor per posar-se al dia i preparar-se per l’arribada de la nova ITC.