Darrere d’aquests conceptes hi ha anys d’investigació perquè la civilització faci un salt qualitatiu. I darrere de cada salt hi ha persones la investigació de les quals resulta crucial per a la societat. Una d’elles és Coral Barbas, coordinadora de les Universitats CEU.

¿Com descriuria la importància de la investigació en l’entorn universitari i el seu impacte en la societat en general?

La investigació en l’àmbit universitari és crucial pel seu impacte en la societat per diversos motius: la formació de professionals i futurs investigadors i doctors. Gràcies a la participació en projectes d’investigació, els estudiants adquireixen habilitats com el pensament crític, la resolució de problemes i la capacitat d’investigar de manera independent. Només amb la investigació es pot arribar al grau més alt que atorga la universitat: el doctorat.

És important perquè la investigació universitària contribueix a la creació i expansió del coneixement en una àmplia gamma de disciplines, des de les ciències naturals i socials fins a les humanitats i les arts i és essencial per a l’avenç de la societat i la comprensió del nostre món, sense un objectiu econòmic immediat.

A més a més, la investigació enriqueix l’experiència i les habilitats dels professors universitaris, cosa que es tradueix en un ensenyament de més qualitat. Aquesta millora en la qualitat del professorat beneficia els estudiants al proporcionar-los una educació més actualitzada i efectiva, cosa que contribueix al desenvolupament de les institucions acadèmiques i la societat en general.

¿Quins són els desafiaments i les oportunitats que enfronten els investigadors en el camp de la Química Analítica en l’actualitat?

La Química Analítica és la ciència de la mesura en Química i com a tal, la clau del coneixement per a moltes ciències i molts problemes que no es poden abordar si no es poden mesurar. Alguns d’aquests reptes són:

  • Disminuir els límits de detecció de compostos. Ara es parla del single cell analysis que és l’anàlisi a nivell de cada cèl·lula.
  • Les tecnologies òmiques, que pretenen abordar l’anàlisi de tots els gens, proteïnes o metabòlits d’una mostra biològica per descobrir biomarcadors i amb ells el tractament de grans dades.
  • Investigació en seguretat alimentària i salut: la creixent preocupació per la seguretat dels aliments i la salut humana brinda oportunitats per investigar i desenvolupar mètodes analítics per a la detecció de contaminants i patògens en aliments i medicaments. L’avenç de la ciència va unit a l’avenç de la tecnologia.

¿Pot compartir-nos exemples d’investigacions exitoses que hagin tingut un impacte significatiu en la comunitat científica o en la societat?

M’agradaria començar explicant que un resultat d’èxit sol venir associat a un llarg camí de resultats parcials que representen avenços molt petits. Es desinforma la societat quan sembla que cada dia es descobreix la cura del càncer, però molts petits avenços successius donen lloc al llarg del temps a un resultat d’impacte. Al Centre de Metabolòmica i Bioanàlisi (CEMBIO) hem descobert uns marcadors que permeten detectar el desenvolupament de Parkinson 10 anys abans de l’aparició dels símptomes. És molt rellevant, però cal validar els resultats en una cohort més àmplia, entendre i interpretar els mecanismes de la malaltia i un llarg etcètera.

¿Com veu l’equilibri entre la investigació i la docència en l’àmbit universitari?

Les dues activitats són essencials en la missió d’una universitat. La investigació impulsa la generació de coneixement i la innovació, mentre que la docència transmet aquest coneixement als estudiants i fomenta el seu desenvolupament acadèmic i professional. No negaré que aquest equilibri és complicat i sobretot en el camp de les ciències experimentals. Crec que la clau està en el repartiment de tasques i la formació d’equips, així com la col·laboració amb altres professors i estudiants.

¿Quines són les estratègies clau per promoure una cultura d’investigació entre els estudiants i el personal acadèmic?

Promoure una cultura d’investigació implica suport institucional i capacitació en investigació que permeti tenir líders, mentoria i accés a recursos. Fomentar la col·laboració interdisciplinària i donar valor a la formació d’equips. Reconèixer i recompensar la investigació i promoure la publicació són clau. Donar lloc a la curiositat i el compromís estudiantil des de ben aviat són essencials.

¿Com creu que la investigació pot contribuir a resoldre problemes i desafiaments globals, com la sostenibilitat ambiental o la salut pública?

Els desafiaments globals requereixen respostes globals i només des de la col·laboració interdisciplinària, des de molts països i grups, en l’àmbit de la col·laboració desinteressada que es dona en la investigació universitària, es podrà abordar.

¿Quina és la seva visió sobre el futur de la química analítica i el seu paper en la ciència i la societat?

La classificació de les branques de la Química és cada vegada més artificiosa, perquè la investigació és cada vegada més interdisciplinària. Tot i així, la química analítica continuarà beneficiant-se d’avenços tecnològics, com la millora d’instruments analítics, la miniaturització i l’automatització. Això permetrà detectar contaminants ambientals, productes químics tòxics i adulteradors en aliments i medicaments, una cosa essencial per abordar preocupacions globals. Permetrà diagnòstics més precisos i la personalització de tractaments mèdics, així com el desenvolupament de nous medicaments i l’avaluació de la seva seguretat. La seva capacitat per proporcionar dades precises en una àmplia varietat d’aplicacions garanteix la seva importància contínua en la resolució de problemes i en la millora de la qualitat de vida en la societat.

  1. Entén els conceptes i les tècniques en profunditat, la memòria també és important perquè no pots relacionar el que no coneixes o recordes.
  2. Dona’t l’oportunitat d’apassionar-te pel coneixement, farà més fàcil el compromís amb la feina. Disfruta la capacitat de resoldre alguna cosa amb la teva pròpia ment i tingues en compte que requerirà moltes hores de dedicació.
  3. Aprofita les oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament en camps diversos i no deixis d’explorar i qüestionar el món que t’envolta.
  4. Cerca equips multidisciplinaris i internacionals en què es treballi en equip, es comparteixi el coneixement i s’estimuli el pensament crític.