Autoconeixement, autoconcepte, autoestima, autoconfiança i autovaloració positiva. Són les cinc as que constitueixen la base del mapa del talent d’una persona. Conèixer-les i treballar-les és fonamental per a qualsevol persona que vulgui anar més enllà de les competències bàsiques i tècniques que ha de tenir com a professional. El mapa del talent es complementa amb tot allò que impulsa o desincentiva la motivació, amb les competències emocionals, les competències per relacionar-se amb les persones i els elements que ens fan diferents.

UManresa fa tres anys que ha posat en marxa un programa que serveix perquè l’alumnat es conegui millor, sàpiga quins són els seus punts forts i febles i pugui treballar aquests darrers per convertir-se en un millor professional, que es diferenciï de persones que tenen la mateixa formació i capacitats tècniques que s’associen a una professió determinada.

Les cinc as són la pedra angular del desenvolupament personal i professional i la base del mapa de talent. En primer lloc, hi ha l’autoconeixement, que és l’habilitat per conèixer-nos i descobrir els nostres punts forts, les nostres característiques i les àrees de millora. La segona a és l’autoconcepte, la imatge que ens creem sobre nosaltres mateixos, el conjunt d’idees i creences que ens defineixen. En tercer lloc tenim l’autoestima, la valoració que fem de nosaltres mateixos segons els nostres pensaments, sentiments i actuacions. A la base del mapa hi ha l’autoconfiança, la capacitat de definir amb exactitud la nostra línia d’actuació, tot allò que podem afrontar amb garanties d’èxit en els desafiaments diaris. I, finalment, l’autovaloració positiva, una valoració en contraposició entre el nostre jo real i l’ideal, és a dir, el valor que donem a la nostra formació, experiència i competències.

L’impulsor del programa que es desenvolupa a UManresa és el docent col·laborador Carlos Bella. Amb una llarga trajectòria com a professional de la gestió del talent, Bella explica que fer un mapa del talent és com construir un edifici, amb columnes que el sustentin i una estructura formada per elements que siguin sòlids. Ajudar a construir aquesta estructura és la feina que es desenvolupa en el marc d’aquest programa.

Més enllà de la part tècnica

Les competències tècniques específiques d’una professió i el currículum ja no són suficients per accedir a un lloc de treball. Les persones que es dediquen a la selecció de personal asseguren que, cada vegada més, les empreses procuren que les persones que incorporen tinguin altres habilitats, les conegudes com transversals o soft skills, que són les que, més enllà dels coneixements tècnics que té un professional, garanteixen l’adequació d’un candidat per a un lloc de treball. Tot i el pes creixent que aquestes habilitats tenen en el mercat laboral, el currículum acadèmic fa que es treballin encara de manera insuficient amb sessions esporàdiques i de manera transversal en algunes assignatures, una situació que UManresa ha volgut resoldre amb la posada en marxa d’un programa pioner en el sistema universitari durant el qual l’estudiantat treballa el seu mapa del talent.

El programa es va estrenar fa tres anys al grau en Infermeria de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa. Amb aquesta trajectòria prèvia, aquest curs s’ha incorporat al grau en Administració i Direcció d’Empreses de la Facultat de Ciències Socials i als cicles formatius de grau superior de Comerç Internacional i d’Educació Infantil del Campus Professional.

Per treballar el mapa de talent amb l’alumnat, Bella ha dissenyat uns materials en format de kit de facilitació anomenat Talento y punto. Aquesta eina té un mapa on estan diferenciades totes les parts i serveix com a punt de partida per treballar la identificació de les competències de cada persona. Cada estudiant ha de començar elaborant un mapa partint de la seva autopercepció, que posteriorment es contrasta amb unes avaluacions estandarditzades. El resultat d’aquestes dues avaluacions és el punt de partida del que es farà durant tot el curs per treballar les mancances detectades en cada persona pel que fa a totes les competències que formen part del mapa del talent. Aquest treball es fa a través de simulacions i tutories.

Es tracta que «cada estudiant identifiqui el seu mapa del talent, que conegui quin és el seu punt de partida per desenvolupar les competències que té més fluixes i que es doti d’eines de comunicació que li permetin defensar el seu talent i potenciar-lo», diu Bella.

L’experiència a Infermeria

Aquest curs és el tercer que l’alumnat del grau en Infermeria conviu amb aquesta metodologia, de manera que les futures infermeres i infermers fa temps que treballen, en format de seminaris, totes les habilitats que haurien de tenir més enllà dels coneixements tècnics que ha de tenir un infermer. Per fer-ho, parteixen del concepte del «mapa ideal de la infermeria», dissenyat per un grup d’experts i professionals en actiu.

En el cas del grau en Infermeria, l’alumnat que fa tres anys que va començar a treballar aquest mapa del talent podrà veure, un cop finalitzi els estudis, com ha evolucionat i millorat totes les seves habilitats per ser un bon professional, més enllà de les seves habilitats tècniques i coneixements específics de la professió.

Com a conseqüència del bon resultat que ha tingut aquest programa al grau en Infermeria, enguany s’ha optat per fer-lo extensiu al primer curs del grau en ADE i també als CFGS del Campus Professional de Comerç Internacional i d’Educació Infantil. A diferència del grau en Infermeria, en aquests casos la formació ja és una assignatura.

L’objectiu de Bella és que tot el treball que s’està desenvolupant a UManresa es vagi ampliant a altres estudis i que sigui un element transversal a totes les formacions de la universitat. A més, també es proposa que el treball que s’està fent es pugui convertir en material de recerca que demostri l’eficiència d’un programa com aquest, que contribueix a un desenvolupament integral de l’alumnat.

Un element diferenciador

«La formació t’obre les portes del mercat de treball, però són les competències les que et convertiran en un professional eficient», diu Bella. Els seleccionadors de personal ja treballen actualment a partir del mapa del talent i, per això, un estudiant que hagi treballat el seu autoconeixement i competències estarà molt més ben preparat per afrontar amb èxit un procés de selecció de personal.

Més enllà de l’impacte que pot tenir en els processos de selecció laboral, treballar el mapa del talent pot servir també com a eina preventiva del burnout, ja que l’autoconeixement afavoreix la gestió de les emocions en el món del treball i facilita l’acoblament de les persones dins d’equips de treball. Segons Bella, les persones que hagin fet aquest treball estan preparades per fer un ús estratègic de les emocions, el que es coneix com intel·ligència emocional.