Les vuit ciutats membres de la xarxa de transferència URBACT Re-growCity, liderada per l’Altena (Alemanya) i en la qual participa Manresa, van dur a terme una conferència virtual sobre com afrontar el declivi de petites i mitjanes ciutats europees.

En la sessió es van donar a conèixer exemples de bones pràctiques que algunes ciutats han posat en marxa per revitalitzar urbs petites i mitjanes en declivi estructural. També, es va parlar de la importància que té la nova «Carta de Leipzig» amb Heike Mages, de l’Associació Alemanya per a l’Habitatge, el Desenvolupament Urbà i l’Espai, i es van posar sobre la taula els desafiaments de la política per a revitalitzar els centres urbans des de la perspectiva de les ciutats mitjanes amb Marianna Roscelli, de la xarxa Eurotowns.

A banda, es va donar a conèixer la declaració d’alcaldes per a un millor suport a les ciutats més petites d’Europa, oberta a la signatura de qualsevol ciutat interessada, i es va presentar públicament la nova xarxa europea RegrowTown.

En el cas de Manresa, es va exposar la creació de La Canal, un espai obert de trobada, intercanvi i suport mutu per a veïns i veïnes del Centre Històric de Manresa.