L’artista Núria Martí Ninot va pintar un mural amb col·laboració de l’Escola Alta Segarra i el Casal del Poble del municipi de Calaf. L’Ajuntament de Calaf va ser l’encarregat de subvencionar l’obra. L’objectiu principal de la iniciativa va ser educar i apropar l’art als infants a través de la seva participació directa en el plantejament i la creació del mural. Primer de tot, l’alumnat de l’escola, seguint les direccions de la Núria Martí Ninot, va proposar dibuixos que reflectissin temàtiques del seu interès. A més, l’artista va fotografiar escenes quotidianes del centre educatiu per plasmar-les al mural, de manera que alguns membres de l’alumnat i el professorat es van convertir en protagonistes de l’obra. Després de la proposta de dibuixos, la Núria Martí Ninot va seleccionar i traçar un mural amb els temes i els infants veiessin reflectides les seves peces. Finalment, el Casal del Poble va col·laborar en el procés de pintura del mural, utilitzant diverses tècniques pictòriques.