El Centre de Formació d’Adults d’Esparreguera incorpora dos nous ensenyaments per al curs vinent 2021-2022 en l’àmbit dels idiomes i de la informàtica. En referència a la llengua, s’afegeix el nivell 3 d’Anglès, que s’emmarca dins el nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència de llengües estrangeres. I en el camp digital, l’oferta s’amplia amb el Competic 2, un curs que té per objectiu facilitar l’adquisició de competències en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). En referència al període de matriculació, els alumnes ja preinscrits el mes de juny es podran matricular entre el 2 i el 10 de setembre, i l’alumnat nou podrà fer el tràmit entre el 2 i el 17 de setembre.