El consistori esparreguerí ja disposa d’un document que regula l’ús i la cessió de la cadira Joëlette, que fa possible que persones amb diversitat funcional puguin fer activitats al medi natural, a entitats i centres educatius. Per poder-ne fer ús es necessita formació i, per això, l’associació Petjades de Colors impartirà un curs el proper el 16 d’octubre amb l’objectiu de crear un grup de persones voluntàries per a fer sortides. El taller es durà a terme el dissabte, 16 d’octubre, de les 9.30 h a les 13.30 h al pavelló El Castell.