La primera tinent d’alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola, Sònia Vall i Almor, va assistir al tradicional dinar del soci i la sòcia de l’Associació de Veïns del Calvet, juntament amb els grups municipals en representació al ple i l’equip mèdic. Durant el dinar es va reconèixer la feina dels metges, metgesses, infermers, infermeres i treballadores del CAP municipal, així com també la de l’Ajuntament i els seus treballadors i treballadores, en la gestió de la crisis derivada de la covid-19. Durant l’acte es va fer entrega d’una placa de record.