Un grup de 15 persones voluntàries de la Biblioteca de Vilanova del Camí van iniciar el treball de camp del projecte Llegim el riu, en un tram del riu Anoia, en la passera que queda darrere de l’Ajuntament. Al llarg de gairebé tres hores van recollir mostres d’aigua, van observar l’entorn i van intercanviar impressions amb els tècnics del grup de recerca de la Universitat de Barcelona que dirigien l’estudi. Els resultats obtinguts es donaran a conèixer en una sessió de retorn amb els mateixos voluntaris, que tindrà lloc a principis de l’any 2022. Els voluntaris faran propostes d’acció per ser incorporades en les polítiques públiques de gestió i conservació del patrimoni fluvial.

Un grup de voluntaris de Vilanova del Camí comença a fer l’estudi de lectura de l’aigua del riu | AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ