CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació «la Caixa», col·labora amb la fundació Ampans en el projecte L’art de viure, un taller d’art en el qual participen persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, i amb trastorns de salut mental, usuàries dels serveis de l’entitat. L’entitat social ha rebut una col·laboració de 6.000 euros. Es tracta de persones adultes que reben atenció terapèutica, majoritàriament al servei de Centre Ocupacional d’Ampans. El taller d’art, monitoritzat per professionals educadores amb formació en il·lustració, art i disseny gràfic, es du a terme a les instal·lacions del Centre Ocupacional Les Bases, ubicat al carrer de Bernat Cabrera, de Manresa. Es tracta d’una activitat destinada a descobrir i potenciar el talent artístic de les persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns de salut mental que hi participen de forma voluntària.