Aquesta setmana ha obert portes a Igualada el restaurant MenjaB als baixos del residencial ViuB2, edifici gestionat pel Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI) a Igualada. El restaurant i cafeteria ofereix un espai interior diàfan i una terrassa exterior. Els projectes dels gestors d’aquest restaurant, Karmen Justribó i Martí Sardà, es caracteritzen per un fort caràcter social, busquen que els espais públics tinguin un interès i ús públic.

Obre portes el restaurant MenjaB als baixos del residencial ViuB2 d’Igualada | ARXIU PARTICULAR