Un grup de tres professores del CFA Jacint Carrió han estat de visita a Brussel·les en el marc d’un projecte Erasmus+ que porta per títol «La llengua, sense entrebancs». Es tracta d’un projecte europeu que el CFA Jacint Carrió i Vilaseca va començar a desenvolupar l’any 2020 i que s’acabarà a finals d’aquest curs escolar. El seu objectiu principal és la millora de l’acollida de l’alumnat d’origen immigrant, i la incorporació de pràctiques innovadores a l’aula per tal de millorar les competències lingüístiques orals i escrites d’aquest alumnat en llengua catalana i castellana.

Professorat del CFA Jacint Carrió de Manresa visiten Brussel·les en el marc d’un projecte Erasmus+ | CFA JACINT CARRIÓ