El passat dissabte dia 30 es va celebrar al Gimnàs Sport Centre de Santpedor els exàmens de pas de grau a cinturó negre de la disciplina Nihon Jujutsu escola Doshin Ryu. Concretament els alumnes del gimnàs Sport Centre Sabrina Sala i Aureli Calvo van aprovar l’examen de 1r dan i 2n dan respectivament. El tribunal va estar format pels professors Marcel del Río (7 dan), Josep Lluís Lorente (6 dan) i Pere Guardiola (6 dan). Aquesta art marcial japonesa es caracteritza per tenir moviments curts i rectilinis.