Onze alumnes del cicle formatiu de Gestió Administrativa de l’institut Lacetània de Manresa van fer una estada d’una setmana a Dublín, a Irlanda, amb l’objectiu de millorar el seu nivell d’anglès. Es tracta d’una activitat inclosa al Pla d’Impuls de llengües estrangeres a l’FP, subvencionada per fons europeus i per la Generalitat de Catalunya. Durant l’estada, els alumnes van ser acollits per famílies irlandeses i van fer formació en un centre especialitzat, a més d’activitats extraescolars formatives i immersives en llengua anglesa que els van permetre millorar tant les seves competències lingüístiques com les personals.