Un grup de dotze alumnes de batxillerat de FEDAC Manresa va viatjar a Lituània per integrar-se, durant deu dies, en una classe d’alumnes de la mateixa edat a l’escola Prezident Valdas Adamkus Gymnasium, a la ciutat de Kaunas. L’alumnat va participar en activitats de classe i activitats de camp en relació amb el tema de l’alimentació sostenible i la producció sostenible d’aliments. El grup va visitar empreses alimentàries i van participar en tallers sobre el consum de sucre o la importància dels productes locals entre altres. També hi va haver sessions pràctiques en les quals van preparar i cuinar aliments de manera creativa i observant tots els principis de sostenibilitat que anaven aprenent. L’alumnat va viure amb famílies lituanes i van crear vincles d’amistat amb els alumnes i famílies d’acollida. D’aquesta manera, es va tancar el projecte Erasmus d’aquest curs al Batpro.