Xavier Novell, bisbe de Solsona, desitja que tots els agrupaments d'escoltes que hi ha al bisbat recuperin el caire confessional, una característica que en la majoria dels grups ha desaparegut. Novell ha fet una declaració d'intencions en la seva glossa setmanal al full dominical. Hi expressa el seu desencant i es mostra preocupat pel procés d'allunyament vers l'Església que hi ha en el si d'una bona part dels grups.

El bisbat de Solsona aglutina avui en dia un total de tretze agrupaments escoltes, que s'acullen en el paraigua de l'organització Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Novell, que va ser membre d'un dels agrupaments, es va reunir fa poques setmanes amb els responsables generals i els responsables de les demarcacions relacionades amb el bisbat i va poder constatar que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya havia permès que existissin de manera simultània agrupaments que eduquen cristianament i d'altres que ho rebutgen. "No vaig estar-me de dir-los que no compartia aquest plantejament i que volia treballar perquè tots els agrupaments de la diòcesi fossin confessionals", explica Novell en la glossa.

Per aquest motiu, el bisbe va convocar els rectors i vicaris de les parròquies que tenen agrupaments per poder analitzar de prop la situació. Novell, en veure que els rectors reconeixien que a les seves parròquies els agrupaments no viuen la fe cristiana, va decidir començar un procés que pugui permetre recuperar aquest esperit.

Per aquest motiu, el bisbat vol convidar els agrupaments que puguin ser "un instrument d'evangelització dels infants i les famílies". Segons el bisbe, el model que permet educar segons la fe cristiana "és el que ajuda els infants a conèixer Jesús i a establir una relació personal amb ell, de manera que els permeti viure com ell". Xavier Novell pensa que aquesta educació que cal promoure des dels escoltes permetrà als infants viure com Jesús, "una cosa molt senzilla i bonica per als nens. Només els cal tenir un exemple, un cap o un guia que els porti per aquest camí", explica el bisbe.

Xavier Novell, malgrat que no ha tractat directament aquesta qüestió amb els caps dels agrupaments, té la intenció de reunir-s'hi durant el trimestre vinent per tal d'analitzar la situació i en cas que sigui necessari proposar-los alguns canvis o modificacions. No obstant això, els caps decidiran si segueixen el camí que se'ls proposa des del bisbat o no.

Sense tancar portes

L'Agrupament Escolta i Guia Pare Claret, que pertany a la diòcesi de Solsona, va assabentar-se de la notícia quan se'n va fer esment en els mitjans diocesans. L'Agrupament solsoní, com tots els que s'apleguen a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, basen la seva tasca pedagògica i de formació en l'experiència i els valors, que són cristians. L'única diferència que pot haver-hi entre els diversos agrupaments que s'engloben dins d'aquesta mateixa organització és la metodologia que fan servir per tal de transmetre aquests valors als nens i nenes.

Jaume Guzmán, cap de l'Agrupament Escolta Pare Claret, reconeix que en aquests darrers anys hi ha hagut un cert distanciament entre l'Església i l'agrupament a causa de la manca de comunicació entre totes dues parts. No obstant això, Guzmán mostra bona predisposició per reunir-se amb el bisbe i dialogar sobre la situació del moviment escolta aquí a Solsona.

L'agrupament està vinculat directament amb el bisbat i fa ús d'unes dependències que són propietat de la parròquia.