Les tasques que el cardoní membre del bisbat de Solsona desenvoluparà a partir d'ara en terres franceses estaran relacionades amb l'acollida de gent de parla hispana, ja sigui de Catalunya, de l'Estat espanyol o de països americans.

Per a ell, després d'anys fent servei al santuari i a l'Hospitalitat de Lourdes, «que ara m'ofereixin aquest càrrec és quelcom molt important». Mossèn Ruiz coordinarà totes les hospitalitats hispanes, els presidents i els consiliaris «per tal que ho trobin tot a punt durant els seus pelegrinatges a Lourdes». A més, i segons ha explicat, també s'encar-regarà de transmetre a les persones acollides el missatge de Lourdes, per tal que puguin trobar confessors i eucaristia en castellà. Una altra tasca serà ajudar al llarg de l'estiu un grup de seminaristes, a qui acompanyarà espiritualment.

El prevere, que fins ara es trobava a la parròquia de Gironella, començarà a viure al santuari francès, on hi ha una casa que en diuen La casa dels capellans, que és on viuen tots els sacerdots que treballen al santuari. Viurà en comunitat amb tots els preveres, en una barreja de llengües i cultures de països diferents.