El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) de Solsona engega un projecte per potenciar els boscos mixtos per tal que s'adaptin al canvi climàtic. Life MixForChange té un equip que treballa implementant models de gestió per promoure la vitalitat, complexitat i diversitat dels boscos mediterranis subhumits mixtos.

Segons informa el centre solsoní, que s'encarrega de la coordinació de la iniciativa, Catalunya ja té el 40 % de la superfície total forestal de boscos mixtos, el que correspon a més de 535.000 hectàrees. Tot i així, molts són «incipientment mixtos», i el projecte pretén avançar cap a un grau més elevat de diversitat del bosc i una millora de la seva adaptació al canvi climàtic.

Jaime Coello, enginyer de Forests del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal solsoní, explica que als boscos que es treballa ha hi ha «massa mixta, però el que volem és mantenir la barreja i ajudar que no desapareguin espècies, així s'adapten més al canvi climàtic. Si no féssim res, hi hauria espècies que dominarien les altres. Per exemple, boscos que són dominats pel pi o pel roure».

Resiliència

Els boscos més complexos i biodiversos són més resilients, ja que, segons l'equip del CTFC, presenten «diferents mecanismes de recuperació o resistència a les pertorbacions», com poden ser sequeres, plagues, malalties, incendis o ventades, entre d'altres.

Les principals tipologies forestals en què se centra Life MixForChange són masses mixtes dominades per alzines i altres arbres que pertanyen al gènere Quercus, castanyers i pins. També hi ha espècies amb potencial per produir fusta de qualitat, com ara el cirerer, el freixe, la blada, la servera, la moixera de pastor o la perera.

El projecte té com a objectiu principal contribuir a l'adaptació i augment de resiliència del bosc mediterrani subhumit mixt davant el canvi climàtic, i afavorir la seva conservació i el manteniment de les seves funcions productives, ambientals i socials. L'equip també treballa per desenvolupar eines per integrar l'adaptació al canvi climàtic del bosc en la política i marc normatiu que afecten la gestió dels boscos, això com enfortir la bioeconomia.

En la iniciativa hi participen el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), el Centre de la Propietat Forestal (CPF) i les Associacions de Propietaris Forestals del Montnegre i Corredor (APMC) i Serra de Bellmunt-Collsacabra (APFSBE), zones on intervé Life MixForChange.