La Diputació de Lleida ha aportat finançament per a diverses actuacions de l'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès. Segons fonts de l'ens comarcal, es tracta concretament de 7.146,41 euros destinats a ajuts d'urgència social; 8.261,06 euros pel servei de teleassistència, que té 179 usuaris a la comarca, així com també el cost del programa informàtic Hèstia, que utilitzen les professionals de l'ens i el cost del qual ascendeix a 3.977,99 euros.

L'àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès porta a terme tasques de detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió, recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de la comarca informació, a més de tasques d'orientació i assessorament.