Jaume Traserra i Cunillera va ser bisbe de Solsona del 2001 al 2010. Va destacar pel seu rigor al davant de la institució eclesiàstica, una actitud que va constrastar amb la del seu antecessor, el navassenc Antoni Deig. Va tenir problemes amb el llegat de Deig, amb els seus capellans, i amb tot el tema que podria relacionar església i país, una relació que sí havia promogut Deig i que havia aixecat butllofes a la Conferència Episcopal Espanyola, sobretot. Era un home d'una basta cultura, molt amant de l'art i de la música.

En una nota biogràfica que ha fet pública el bisbat, recorden que va ser bisbe auxiliar de Barcelona i, després, bisbe de Solsona. També fou vicegran prior del Sagrat i Militar Orde Constantinià de Sant Jordi, una relació que li va obrir moltes portes a la Cúria romana. Llicenciat en filosofia, teologia i dret, esdevingué doctor en Dret Canònic per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. A la Universitat de Barcelona, també va cursar les llicenciatures de Filosofia i Lletres i Dret. L'ordenaren sacerdot el 19 de març de 1959. Es va dedicar a la docència de Dret Canònic impartint classes a la Facultat de Teologia de Catalunya.

Va ser prevere de l'Arquebisbat de Barcelona on va ocupar, entre altres, el càrrec de Jutge del Tribunal eclesiàstic. Secretari-canceller de l'Arquebisbat de 1972 a 1987 i vicari general de Barcelona de 1987 a 1993. A més va ser canonge de la Catedral de Barcelona entre 1986 i 2001 i degà del capítol catedralici entre 1994 i 2000.

El papa Joan Pau II el va nomenar bisbe auxiliar de Barcelona, amb el títol de Selemselae, el 9 de juny de 1993, i va ser consagrat el 5 de setembre pel cardenal Ricard Maria Carles. Després de la renuncia del bisbe Antoni Deig a la seu solsonina, fou nomenat Mons. Traserra, el 28 de juliol de 2001. El dia 30 de setembre va prendre possessió del Bisbat de Solsona.

Després de la seva renúncia pel compliment de l'edat canònica de jubilació, juliol de 2009, va continuar al capdavant de la diòcesi fins el dia 12

desembre de 2010, data en la qual deixà la seu solsonina després de la consagració del seu successor, Mons. Xavier Novell i Gomà. Aquests

darrers anys ha residit a Granollers, la seva ciutat natal, col·laborant diàriament a la Parròquia de Sant Esteve. Entre 1993 i 2011 fou membre de la Comissió de Patrimoni Cultural de la Conferència Episcopal Espanyola, on també va ser membre del Consell d'Economia.

Condol del cardenal Omella

El cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe Barcelona, juntament amb els seus bisbes auxiliars, monsenyors Sergi Gordo i Antoni Vadell, i l'arquebisbe emèrit, cardenal Lluís Martínez Sistach, han emès una nota de condol per la mort del que fou bisbe auxiliar de Barcelona i bisbe de Solsona, monsenyor Jaume Traserra Cunillera.

En la seva nota de record al bisbe, el cardenal Omella demana "a tots els diocesans de Barcelona que vulguin pregar per l'etern descans d'aquest bisbe que fou un gran servidor de la nostra arxidiòcesi de Barcelona, de la que fou professor de la Facultat de Teologia, secretari general i canceller, canonge de la Catedral, vicari general i, des de l'any 1993, bisbe auxiliar". Omella recorda també que va ser bisbe de Solsona del 2001 fins que va complir els 75 anys, una dècada, i que va ser substituït per Xavier Novell.