Aquests resultats expliquen que la producció de bolets l'any 2018 va arribar als 167 quilos per hectàrea a Catalunya. Aquesta és la segona xifra més alta aconseguida des del 1997, només superada el 2014, quan hi va haver una producció de 200 quilos per hectàrea, l'any amb més quantitat de bolets als boscos catalans.

L'estudi de la producció de bolets fa més de 20 anys que el du a terme el Centre Forestal analitzant diverses parcel·les permanents que té repartides per tot Catalunya, inclosa la Catalunya Central. Aquest és un projecte encar-regat per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals.