La població a Solsona actualment és de 9.014 habitants, una dada positiva, ja que des del 2015 la població no passava dels 9.000 habitants.

Del total de població, 1.238 són estrangers, que suposen el 13,7% dels habitants de la capital del Solsonès, amb una lleugera disminució respecte de l'any anterior, amb 1.271 habitants i el 14,16% de la població, malgrat que la ciutat acull menors no acompanyats.

Aquests 1.238 immigrants registrats a Solsona són de més de 50 nacionalitats diferents. Tot i així, no totes tenen la mateixa presència.

Per exemple, la nacionalitat eslovena té representació amb només dues dones, segons l'últim registre de població facilitat per l'Ajuntament. Per contra, la població provinent del Marroc continua sent la majoritària, des de fa anys, amb 518 persones, tot i que està tenint una lleugera baixada, ja que, per exemple, en poc més de dos anys, la població marroquina ha disminuït gairebé el 20%. L'any 2016 hi havia 647 persones d'aquest origen.

La nacionalitat romanesa continua sent la segona amb més presència a la ciutat amb 498 persones registrades al cens de l'Ajuntament l'any 2018. En aquest cas, la població romanesa sí que va augmentant progressivament, amb 82 persones més respecte a l'any 2017, o 113 persones més que el 2016.

Altres nacionalitats amb poca presència a la ciutat com la búlgara o la ucraïnesa també han tingut un descens de població, ja que segons el cens de gener del 2017 hi havia 52 búlgars i actualment en són 42. Dels ucraïnesos en constaven 46 i ara en són 41.

Una altra dada és que de les 1.238 persones provinents d'altres nacionalitats que hi ha registrades a Solsona, 729 són homes i 645 són dones, gairebé el 12% més d'homes, tot i que a nivell general de població Solsona té més dones, 4.549, que no pas homes, 4.465 .

Amb aquestes xifres es mostra com la població immigrant disminueix cada any, ja que en comparació del 2017 hi ha una reducció del 0,4%, i fins al 10% en comparació de l'any 2016.