El Consell Comarcal del Solsonès assegura que està al corrent de tots els pagaments de nòmina i pagues extres del personal mèdic del Centre Sanitari, fet que separa del reconeixement de les pagues de les DPO del 2017 que va aprovar en la darrera sessió. El Consell Comarcal justifica aquesta situació per la manca d'un acord de finançament, l'envelliment de la població i una suposada manca de mirar la butxaca pública a l'hora de receptar determinats medicaments que disparen la factura en farmàcia.

El Consell assegura que des del 2015 fins a l'actualitat s'han anat pagant totes les nòmines i pagues extres. Amb el pressupost anual corrent, també s'han retornat les pagues extres del 2012 i el 2013 que no s'havien pagat en el seu moment i que per exemple els treballadors de l'ICS encara no han acabat de cobrar.

També accepta que queda pendent de pagar la DPO del 2017 però que ja ha estat reconeguda. I pel que fa a la DPO del 2018, aquesta encara no ha estat avaluada. Les DPO, segons el Consell, poden suposar un màxim de 850 euros per a un auxiliar de clínica, 950 euros per a un administratiu, 3.000 euros per a un diplomat en infermeria o treballador social, i fins a 5.800 euros per a un llicenciat o graduat en medicina.

Respecte als increments salarials del 2018 i el 2019, un dels motius de queixa dels treballadors, el Consell diu que està pendent de l'acord amb el Catsalut per fer una proposta.