El Servei Català de la Salut (CatSalut) assegura que es desconeix si hi haurà cap canvi ni quin seria el millor model de gestió actualment per al Centre Sanitari del Solsonès. El Consell Comarcal ha assegurat diverses vegades que les negociacions avancen de manera favorable.

CatSalut, en declaracions a Regió7, ha explicat que és conscient de les dificultats i el «conflicte» que viu actualment el Centre Sanitari del Solsonès.

De totes maneres, creuen oportú destacar que, malgrat que el CatSalut estigui fent un seguiment del tema, l'administració «no participa en les negociacions entre les entitats proveïdores i els seus treballadors per poder fer efectius els increments salarials o els pagaments de les DPO que s'estan reclamant de forma continuada».

És cert que es mantenen converses entre el CatSalut i el Consell Comarcal per parlar sobre «les disfuncions que sembla provocar la forma jurídica del Centre Sanitari», explica CatSalut. De fet, Sara Alarcón, presidenta del Consell Comarcal, va assegurar en el ple ordinari del Consell del dijous 14 de març, que, des del mes de maig del 2018, les trobades s'havien començat a intensificar, ja que les dificultats del centre també havien augmentat, fet que ha corroborat el CatSalut.

Responsables del Consell Comarcal han assegurat diverses vegades que en aquestes reunions amb el CatSalut s'està avançant favorablement per a l'arribada d'un nou canvi de model de gestió del centre, que podrà fer front a totes les necessitats econòmiques que actualment no es preveuen.

Ara bé, la controvèrsia ve marcada perquè en les seves declaracions el CatSalut assegura que a hores d'ara «encara no s'ha acordat si hi haurà canvi de model de gestió, ni quin podria ser un nou funcionament que cobrís totes les necessitats que es demanen».

Tant el Consell Comarcal com el CatSalut tenen clar que volen vetllar pel manteniment de la cartera de serveis que s'ofereix actualment al Solsonès i que, en cas d'un nou model de gestió del centre, «aquest no hauria de tenir cap tipus d'afectació a l'assistència sanitària que la ciutadania rep», explica el CatSalut, un fet que Marc Barbens, cap de l'oposició del Consell per CiU, va posar en dubte durant la sessió ordinària, en al·legar que el centre solsoní es caracteritzava per les seves especialitats mèdiques i les proves complementàries i, amb el nou model «potser el finançament no inclouria aquestes especialitats».

Presidència del Consell, sense especificar una data de la implementació del nou model, ha explicat reiteradament que l'equip de govern del Consell estava treballant contínuament per fer efectiva l'arribada del nou finançament en un futur bastant immediat.

De totes maneres, el CatSalut explica que «no hi ha cap calendari establert a hores d'ara» i es desconeix quan es podria fer efectiu, en cas que arribés a existir, l'arribada del nou sistema de finançament per al Centre Sanitari.