Piteus per Sant Llorenç ha presentat la llista definitiva per a les eleccions municipals del proper mes de maig. L'ordre, els noms i les tasques són les següents:

- Francesc Riu Canudas (Alcaldia, Urbanisme i Hisenda)

- Ferran Ginestà Vila (Turisme i Promoció Econòmica)

- Mª Merçè Ibran Del Junco (Medi Ambient i Cultura)

-Joan Subirana Vila (Esports i Ensenyament)

-Mª Carme Bofarull Conto (Sanitat i Serveis Socials)

-Lleïr Graus Carol(Joventut i Festes)

-LLedó Peraire Roca (Noves Tecnologies i Comunicació)

-Francesc Xavier Mas Pintó (Suport Alcaldia)

-Claudia Susana Gallardo Rodriguez (Control execució programa electoral i Assessorament polític) -Josep Mª Sole Sole (Suport Urbanisme)

Piteus assegura que a les últimes reunions, es va decidir continuar sota la marca blanca d'ERC, tot i que es es van valorar diferents alternatives. De totes maneres, el grup municipal assegura que l'opció de Piteus per Sant Llorenç-AM (Acord Municipal) era la millor per continuar amb el canvi al Consell Comarcal, si els resultats electorals així ho permeten.